Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31753/29.12.2009 Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2009
Α.Π.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31753
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.  ΔΙΟΙΚ. & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Γκόλφη
Τηλέφωνο : 213-1313130
Fax : 213-1313175
e-mail : fenia.golfi@ypes.gov.gr

Προς:
1. Υπουργεία-Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων-Δ/νσεις Διοικητικού
3. Περιφέρειες-Δ/νσεις Διοίκησης
4. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις- Διευθύνσεις Διοικητικού
6. ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ Δ/νση Οργ/σης και Λειτ/γίας Ο.Τ.Α, Σταδίου 27. Αθήνα

ΘΕΜΑ: "Λειτουργία των Δ. Υ. κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς"

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α), η παραμονή του Νέου Έτους είναι ημέρα ημιαργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες και η εργασία τους διακόπτεται στις 13:00΄.
Πολλές υπηρεσίες όμως, έχουν θέσει ως καταληκτική ημερομηνία διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, όπως πληρωμές, υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών κ.λ.π. την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη διεκπεραίωση αυτών των υποθέσεών τους, πρέπει οι εν λόγω υπηρεσίες να λειτουργήσουν την 31η Δεκεμβρίου 2009 μέχρι το πέρας του ωραρίου.
Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι υπάλληλοι οφείλουν να εργασθούν πέραν του ωραρίου εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες το επιβάλλουν.
Κατόπιν αυτού, οι ανωτέρω υπηρεσίες, καλούνται να εκδώσουν ανακοίνωση, με την οποία θα ενημερώνουν το κοινό ότι κατά την Παραμονή του νέου έτους θα είναι ανοιχτές για τις συγκεκριμένες συναλλαγές με τους πολίτες μέχρι τις 15:00΄.
Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες παρακαλούνται να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ στους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου