Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Περίπτωση θανάτου του υπόχρεου σε υποβολή της δήλωσης συζύγου. (Αρ. Πρωτ: Δ12 1002854 ΕΞ2010 /12,01.2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(Δ16)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 337500
Fax : 210 3375316

ΘΕΜΑ: Είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Περίπτωση θανάτου του υπόχρεου σε υποβολή της δήλωσης συζύγου

Η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 χορηγείται για ενίσχυση της οικογένειας και δικαιούχος αυτής είναι ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης σύζυγος.
Κατά τη χορήγησή της, διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις που ο σύζυγος απεβίωσε μετά την υποβολή της δήλωσης οικον. έτους 2009, η σύζυγος δεν μπορούσε να εισπράξει την ενίσχυση.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό, οι ΔΟΥ πρέπει να χορηγούν στη σύζυγο, μετά από σχετική αίτησή της πιστοποιητικό, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αποβιώσας υπέβαλε κοινή δήλωση με τη σύζυγό του.
Με το πιστοποιητικό αυτό και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, η αρμόδια Τράπεζα θα χορηγεί στη σύζυγο την δικαιούμενη ενίσχυση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΑκριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α/α Κ. ΡΑΜΦΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου