Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Αντισυνταγματικό το πλαφόν σε εφάπαξ βοήθημα

Αντισυνταγματικό είναι το «πλαφόν» που θέτει ο Ν. 2084/1992 στο εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται στους υπαλλήλους του ΟΤΕ, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤ), το οποίο μετονομάστηκε το 2008 σε Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΚΕΤΩ).


Αυτό έκρινε το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακολουθώντας τη νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και επιδικάζοντας τη διαφορά του μειωμένου εφάπαξ που έλαβε εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 1996.

Η επιβολή ανώτατου ορίου στο εφάπαξ βοήθημα που θέτει ο Ν. 2084/1992 είναι αντισυνταγματική, αποφάσισαν οι Σύμβουλοι Επικρατείας.

Είναι αντίθετο, έκριναν, στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4) και στην υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την ασφάλιση των εργαζομένων (άρθρο 22). Το εφάπαξ που χορηγεί το ΤΑΠΟΤΕ έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, αφού καταβάλλεται από κεφάλαιο το οποίο σχηματίζεται αποκλειστικά από εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών, υπογραμμίζουν στο σκεπτικό τους οι δικαστές.

Η επιβολή πλαφόν στο εφάπαξ των εργαζομένων στον ΟΤΕ, αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, «παραβιάζει την κατ΄ άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, αφού έχει αδικαιολόγητα δυσμενή διάκριση σε βάρος των υπαλλήλων, οι οποίοι ως εκ του μακρού χρόνου υπηρεσίας τους και των υψηλών αποδοχών τους υποβλήθηκαν σε μεγαλύτερες κρατήσεις και παρ΄ όλα αυτά θα λάβουν το ίδιο εφάπαξ βοήθημα με τους συναδέλφους τους οι οποίοι, ως εκ του μικρού χρόνου υπηρεσίας τους και των χαμηλών αποδοχών τους, υποβλήθηκαν σε χαμηλότερες κρατήσεις ».

Τέλος, όπως σημειώνουν οι Σύμβουλοι Επικρατείας, « ούτε από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος» δικαιολογείται η επιβολή πλαφόν στο εφάπαξ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου