Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Αλλαγές σε συντάξεις - απασχόληση - εργασιακές σχέσεις

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Λοβέρδος έδωσε σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους το προσχέδιο με τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μπλοκάκια, μερική απασχόληση κ.α.) μαζί με αλλαγές στο τρόπο απονομής των συντάξεων και προγράμματα τόνωσης της απασχόλησης. Το Νομοσχέδιο θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.
Σύμφωνα με αυτό,
1/. Καθιερώνεται ρύθμιση που αφορά τη διαδικασία απονομής των συντάξεων, κυρίως της διαδοχικής ασφάλισης. Θεσμοθετείται με νέα μορφή την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση που προέβλεπε ο νόμος 2676 του 1999. Η βεβαίωση αυτή έχει τη μορφή προσυνταξιοδοτικής απόφασης, χορηγείται από κάθε ταμείο σε κάθε υποψήφιο συνταξιούχο μετά από αίτηση του, εφόσον, υπολείπονται μέχρι και δύο χρόνια, για τη συνταξιοδότηση και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία με το ασφαλιστικό ιστορικό.
2/. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την απονομή των συντάξεων, έτσι ώστε, από την αρχή του 2011, να καταβάλλονται οι συντάξεις σε 3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για το λόγο αυτό πέρα από το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, δημιουργείται στα ταμεία νέα κέντρα ανακεφαλαίωσης (ΚΑΝ) και ομάδες εργασίας για να αντιμετωπίσουν μέσα στους επόμενους μήνες το πρόβλημα των εκκρεμοτήτων για 150.000 περίπου αιτήσεις συνταξιοδότησης, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος καθυστέρησης που παρατηρείται.
3/. Οι ανασφάλιστοι έως σήμερα οικιακοί βοηθοί και εργάτες στα αγροκτήματα(εργάτες γης) θα πληρώνονται με ένα είδος κουπονιού ή επιταγής, την οποία θα εξαργυρώνουν στη συνέχεια στο ΙΚΑ ή στον ΟΓΑ. Σύμφωνα με το νέο σύστημα ο εργοδότης θα 'πληρώνει'' τον ασφαλισμένο με στο ΙΚΑ ή στον ΟΓΑ διπλότυπα κουπόνια. Το ασφαλιστικό ταμείο(το ΙΚΑ ή ο ΟΓΑ κατά περίπτωση) θα αποδίδει στον εργαζόμενο την καθαρή του αμοιβή παρακρατώντας την εισφορά, ενώ ο εργοδότης θα έχει έκπτωση φόρου. Η εκτίμηση είναι ότι με το νέο αυτό μέτρο ο ΟΓΑ και το ΙΚΑ θα έχουν καθημερινό όφελος περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ αφού στο σύστημα θα ενταχθούν περίπου 250.000 άτομα (κυρίως αλλοδαποί ).
4/. Εφαρμογή τετραετούς προγράμματος πρόσληψης ανέργων νέων, ηλικίας μέχρι 30 ετών (όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημέρα έναρξης του προγράμματος απασχολούν έως 50 άτομα, με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος. Πρόκειται για επιδότηση τόσο των εργοδοτικών εισφορών, όσο και των εισφορών του εργαζόμενου, που για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος θα αφορά το 100%, το δεύτερο το 75%, τον τρίτο χρόνο το 50% των εισφορών και τον τέταρτο η επιδότηση θα φορά το 25% των εισφορών. Για την προστασία των ήδη εργαζομένων, εισάγεται ως προϋπόθεση ότι ο εργοδότης που επιθυμεί να προσλαμβάνει ανέργους με επιδότηση των εισφορών, δεν θα πρέπει να προβαίνει σε απολύσεις προσωπικού.
5/. Προγράμματα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση και ειδικά κίνητρα για τους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα όσους είναι πλησίον της συνταξιοδότησης.
6/. Ειδικά κλαδικά προγράμματα μετατροπής του επιδόματος εποχικής ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση σε κίνητρα για την διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.
7/. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων με έμφαση στους επαπειλούμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση την υποβολή τεκμηριωμένου επιχειρησιακού σχεδίου από την επιχείρηση ή ομάδες επιχειρήσεων, και με τις απαραίτητες πρόνοιες και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή αναίτιας προσφυγής σε συστήματα διαθεσιμότητας, εκ περιτροπής εργασίας, και γενικότερα εκ των προτέρων μείωσης της απασχόλησης.
8/. Προγράμματα Κοινωνικής / Κοινωφελούς Εργασίας, με έμφαση στις ομάδες ανέργων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ανειδίκευτοι και ημι-ειδικευμένοι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, κλπ.) καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μέσω προγραμματικών συμφωνιών και συμπράξεων με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και του τρίτου τομέα της οικονομίας.
9/. Ειδικά κλαδικά προγράμματα μετατροπής του επιδόματος εποχικής ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση σε κίνητρα για την διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.
10/. Ολοκληρωμένα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης για περιοχές σε κρίση, με έμφαση στις περιφέρειες με ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα ανεργίας, βασισμένα σε τοπικά δίκτυα υποστήριξης αποτελούμενα από φορείς των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τρίτου τομέα της οικονομίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
11/. Προγράμματα εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια επιδοτούμενης απασχόλησης για τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (πχ. περιβάλλον, ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων, κλπ.) σε συνεργασία με το Υπ. Περιβάλλοντος, την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς του τρίτου τομέα της οικονομίας.
12/. Προβλέπεται η τροποποίηση και βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας, προκειμένου η απόφαση συνταξιοδότησης να είναι οριστική. Αυτό θα συμβάλλει στην αποτροπή της ταλαιπωρίας που υφίστανται σήμερα, χιλιάδες άτομα με βαριές αναπηρίες, με τις συνεχείς επανεξετάσεις από τις υγειονομικές επιτροπές των ταμείων.
13/. Αρχίζουν έλεγχοι πανελλαδικά, με μικτά κλιμάκια, στελεχωμένα από 200 περίπου υπαλλήλους, από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το ΣΕΠΠΕ (Επιθεωρητές εργασίας), στοχευόμενα κατά προτεραιότητα στους κλάδους και στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα. Η σύνθεση των κλιμακίων θα αλλάζει τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Οι ελεγκτές θα ενημερώνονται για τις επιχειρήσεις που θα ελέγχουν λίγο πριν ξεκινήσουν τα κλιμάκια.
14/. Τίθεται σε πλήρη παρακολούθηση η καταβολή των εισφορών σε κάθε ταμείο, ανάλογα με τον τρόπο είσπραξης των εισφορών (ΙΚΑ με Α.Π.Δ, Ο.Α.Ε.Ε. με την καταβολή μέσω ΕΛΤΑ ή τράπεζας, κ.λπ.). Η επιχείρηση ή ο ασφαλισμένος θα ειδοποιείται άμεσα, για τυχόν καθυστέρηση στην πληρωμή της οφειλής του.
15/. Διατηρείται το πρόστιμο των 500 ευρώ ανά άτομο, για την ανασφάλιστη εργασία, το οποίο όμως διπλασιάζεται στις περιπτώσεις επανάληψης από την επιχείρηση, της ίδιας παράβασης.
16/. Θεσμοθετείται ειδικό πρόστιμο, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται από το ΣΕΠΠΕ, το οποίο καταλογίζεται σε περίπτωση παρεμπόδισης του ελεγκτικού έργου.
17/. Αναμορφώνεται το καθεστώς ασφάλισης για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους και επανακαθορίζεται με σαφή τρόπο την αρμοδιότητα του κάθε ταμείου, σε σχέση, με την υπαγωγή στην ασφάλιση του.
18/. Τροποποιούνται οι διατάξεις για την υποβολή της Α.Π.Δ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), έτσι ώστε να θεωρείται, ως μη γενόμενη, σε σχέση με τα πρόστιμα, στις περιπτώσεις που η υποβολή δεν συνοδεύεται με την καταβολή των εισφορών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
19/. Βελτιώνεται το πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών (Ν. 2676/1999) που θα είναι ενιαίο για όλα τα ταμεία. Διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των χρεών τους. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις οφειλών και τη διατήρηση τους, θα είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πριν και μετά την ρύθμιση.

Εξάλλου με το νομοσχέδιο που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση προβλέπονται 10 προτάσεις για την προστασία των εργαζομένων στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης κλπ.
Αυτές είναι:
1/. ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για 3 συνεχείς μήνες.
2/. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ: Η εργασία που παρέχεται την 6η ημέρα με παραβίαση πενθημέρου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, θα αμείβεται με προσαυξημένο κατά 100% ημερομίσθιο (δηλ. ως παράνομη υπερωρία).
3/. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Κάθε συμφωνία για παροχή εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης υποβάλλεται εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης αν υπάρχει ωράριο μικρότερο από το κανονικό η εργασία θα παρέχεται συνεχώς και μια φορά την ημέρα και ο απασχολούμενος κάτω των 4 ωρών θα λαμβάνει αποδοχές προσαυξημένες κατά 7,5% και για παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης προσαύξηση 10%.
4/. ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας, ο εργοδότης μπορεί, αντί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, να επιβάλλει εκ περιτροπής απασχόληση έως 6 μήνες μέσα στο έτος (σήμερα δεν ισχύει κανένας χρονικός περιορισμός).
5/. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Στις συμβάσεις που θα συναφθούν ή θα ανανεωθούν μετά τη ψήφιση του νέου νόμου, η ενοικίαση εργαζομένων θα γίνεται με τους ίδιους όρους εργασίας (αμοιβές, ωράρια, ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κ.α.) που έχει το προσωπικό του έμμεσου εργοδότη και σε καμία περίπτωση κατώτερες από εκείνες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια 12 μηνών (μαζί με τις ανανεώσεις) και 18 μηνών (σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού) διαφορετικά θα μετατρέπεται η σύμβαση σε αορίστου χρόνου. Το ίδιο και αν δεν μεσολαβεί μεταξύ των ανανεώσεων διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Πρόστιμα 2.936 ευρώ - 29.360 ευρώ θα προβλέπονται για κάθε παράβαση.
6/. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Δεν θα μπορεί να υπερβεί τους 3 μήνες ετησίως, θα αποφασίζεται υποχρεωτικά ύστερα από διαβούλευση (και υποχρεωτικά ύστερα από την έγκριση του υπουργού Εργασίας αν πρόκειται για ΔΕΚΟ) και σε περίπτωση παραβίασης η επιχείρηση θα καταβάλλει πλήρεις αποδοχές.
7/. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Καθιερώνεται περίοδος προσαρμογής 3 μηνών μετά την παρέλευση των οποίων εντός 15ημέρων ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς (κανονικής εργασίας).
8/. ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ: Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες των δύο περιόδων ύστερα από αίτηση του μισθωτού.
9/. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Για να εφαρμοστούν ελαστικά ωράρια εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συνδικάτων (το λόγο θα έχουν τα κλαδικά σωματεία ή οι Ομοσπονδίες σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 άτομα).
10/. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Επεκτείνεται η επιβολή προστίμων 500 ευρώ - 50.000 ευρώ από τους Επιθεωρητές Εργασίας σε εργοδότες που αρνούνται έλεγχο, δεν δίνουν στοιχεία και δεν συμμετέχουν σε συμφιλιωτικές διαδικασίας. Αυξάνεται, παράλληλα, στις 60 ημέρες (από 30 ημέρες) ο χρόνος για την προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρίς, όμως, να αναστέλλεται η πληρωμή του ποσού (όπως σήμερα) το οποίο θα εισπράττεται πλέον μέσω των Δ.Ο.Υ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου