Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Μετά τη διαφωνία ΣτΕ και ΑΠ το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο θα κρίνει από πότε θα μετρούν τόκοι μετά από αγωγή.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να κριθεί αν με την κατάθεση αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης αρχίζουν ή όχι να υπολογίζονται οι τόκοι υπερημερίας επί των αξιώσεων των πολιτών.
Το ΣτΕ παρέπεμψε την υπόθεση για οριστική επίλυση στο ΑΕΔ λόγω των αντίθετων αποφάσεων μεταξύ των Ολομελειών του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι στις περιπτώσεις των αναγνωριστικών αγωγών, όπως και των καταψηφιστικών αγωγών, οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται από την ημέρα της κατάθεσης.
Η Ολομέλεια του ΑΠ έχει κρίνει ότι μόνο με την κατάθεση καταψηφιστικών αγωγών αρχίζουν να υπολογίζονται οι τόκοι υπερημερίας και δεν γεννάται θέμα τόκων για τις αναγνωριστικές αγωγές.
Η αναγνωριστική αγωγή έχει το χαρακτήρα ότι αναζητά ο ενδιαφερόμενος εάν έχει δικαίωμα να αξιώσει απαιτήσεις. Αντίθετα, με την καταψηφιστική αγωγή ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αξιώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου