Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Η αμοιβή κατά την ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος - Δευτέρα 24.05.2010

Η Δευτέρα 24η Μαΐου εφέτος είναι η εορτή του Αγίου Πνεύματος η οποία έχει ορισθεί ως επίσημη ημέρα αργίας για τον Δημόσιο Τομέα σε αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον Ιδιωτικό Τομέα γενικότερα που η ημέρα αυτή θεωρείτε κανονική εργάσιμος, εκτός κάποιων εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω.
Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους.
Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην εργασία τους (πέραν των συνεπειών που μπορούν να προκύψουν λόγω αδικαιολογήτου απουσίας) δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής. Δηλαδή από τον μηνιαίο τους μισθό θα τους αφαιρεθούν τόσο ωρομίσθια όσες ώρες θα εργάζονταν την ημέρα αυτή λόγω 5θημέρου (8,00΄ ώρες) ή 6ημέρου (6,40΄ώρες)
Σύμφωνα με όρο που έχει συμπεριληφθεί σε ορισμένες Συλλογικές συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις, η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί συμβατικά ως ημέρα αργίας και εξομοιώνεται, ως προς τις συνέπειες της εργασίας των εργαζομένων κατ΄ αυτή, με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις ΣΣΕ και ΔΑ αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο, χωρίς περικοπή δηλαδή, τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα έχουν εργασθούν κατ΄ αυτή την ημέρα.
Αντίθετα όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή του 1/25ου του μισθού τους, αναλόγως με τον τρόπο που αμείβονται.
Οι κυριότερες Συλλογικές συμβάσεις (ΣΣΕ) ή Διαιτητικές (ΔΑ) αποφάσεις που ρυθμίζουν ως αργία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι οι παρακάτω:
• στις Κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,
• στις Καπνοβιομηχανίες,
• στα ναυτικά πρακτορεία,
• στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,
• στις Εφημερίδες,
• στα Λατομεία Πέτρας και Χώματος,
• στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,
• στις επιχ/σεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδ/τητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειριστών Μηχ/μάτων
• στους ηλεκτροτεχνίτες
• στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,
• στους φωτοστοιχειοθέτες,
• στους φορτοεκφορτωτές,
• στα τυπογραφεία
• στα βιβλιοπωλεία,
• στους θυρωρούς,
• στους εργοδηγούς - σχεδιαστές κλπ. ΄

Γεώργιος Λιάσκος
Κοινωνικός Επιθεωρητής Εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου