Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Τα κύρια σημεία για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας


Την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) παρουσίασε στην σημερινή του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνης. Η αναμόρφωση του ΣΕΠΕ αποτελεί δέσμευση προεκλογική και μετεκλογική που περιελήφθη στο μνημόνιο με την υποχρέωση να έχει ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο μέχρι τον Ιούνιο του 2011.
Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας είναι μια υπηρεσία υποστελεχωμένη, γραφειοκρατική χωρίς σύγχρονα μέσα και υποδομές, χωρίς διοικητική αυτοτέλεια, δυσκίνητη, αδύναμη να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας. Οι αρμοδιότητες και η δομή του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν σχεδιαστεί υπό άλλες συνθήκες που έχουν σήμερα αισθητά διαφοροποιηθεί. Απαιτείται λοιπόν η συνολική αναμόρφωσή του.
Στόχος είναι η μετατροπή του Σ.ΕΠ.Ε. σε μια υπηρεσία σύγχρονη και αποτελεσματική που ανταποκρίνεται και παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεί για τον εργαζόμενο παράγοντα ασφάλειας και σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του. Το Σ.ΕΠ.Ε. διαμορφώνει, παράλληλα με τη δράση του, συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και συμβάλλει στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης. Επιλύει ατομικές και συλλογικές διαφορές και συνδράμει τους εταίρους στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Καταγράφει και αξιολογεί συνεχώς τα αποτελέσματα με ενισχυμένη τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είναι η πρόβλεψη για περιφερειακή διάρθρωση των υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις καλλικρατικές περιφέρειες, η σύσταση δύο θέσεων γενικών επιθεωρητών και η σύσταση ειδικού τμήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και άμεσης επέμβασης.
Μειώνονται οι Διευθύνσεις και δημιουργείται, μια διεύθυνση αντί για δύο, ανά περιφέρεια. Προβλέπεται η σύσταση τμήματος επίλυσης εργατικών διαφορών.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΣΕΠΕ
1. Αποτελεσματικός Έλεγχος
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται να διασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για αποτελεσματικό έλεγχο με σκοπό την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η αποτελεσματικότητα αυτή διασφαλίζεται:
α. Με τη θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας με την οποία απεικονίζεται ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο εργασίας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταχωρούνται με On-Line σύνδεση στο κεντρικό σύστημα (Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.). Θεσμοθετείται υποχρέωση του ΣΕΠΕ να επιβάλλει κυρώσεις και για την ανασφάλιστη εργασία.
β. Με την ηλεκτρονική διασύνδεση του Σ.ΕΠ.Ε.  και τη συνεργασία με όλους τους όμορους οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ.) αλλά και τους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Η κάρτα εργασίας «όπλο» κατά της εισφοροδιαφυγής.
Σημαντικό όφελος για τον εργοδότη αλλά και για τον εργαζόμενο θα έχει η εφαρμογή της κάρτας εργασίας.
Η ένταξη της επιχείρησης στο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής (κάρτα εργασίας) από κοινού με την έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση σταδιακά από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι το 2013 των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% που κατανέμεται αναλογικά στους εργοδότες και στους εργαζόμενους.
Το όφελος από την εφαρμογή της κάρτας εργασίας για τον εργοδότη θα είναι η σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και άρα η μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Ο εργαζόμενος κερδίζει διπλά.
Η μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς αυξάνει το καθαρό του εισόδημα και ταυτόχρονα περιορίζεται η δυνατότητα του ασυνεπή εργοδότη να αυθαιρετεί σε σχέση με το ωράριο εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου, τις αποδοχές κλπ.
Παράδειγμα:
Εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 1.300 ευρώ έχει ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατούνται από τον εργοδότη 208 ευρώ και επομένως καθαρό εισόδημα προ φόρου 1.092 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει το μέτρο της κάρτας εργασίας θα έχει όφελος:
• Τον Ιούλιο του 2011, 20,8 ευρώ το μήνα, δηλαδή αύξηση στο καθαρό εισόδημα του 1,9% (με μείωση των εισφορών 10%)
• Το 2013 το όφελος αντίστοιχα θα είναι 52 ευρώ το μήνα, δηλαδή αύξηση στο καθαρό εισόδημα 4,8%. (με μείωση των εισφορών 25%)
Αντίστοιχα για την επιχείρηση το όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι:
• Τον Ιούλιο του 2011 36,4 ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο
• Το 2013 91 ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο
Η χρήση της κάρτας εργασίας δίνει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής απεικόνισης της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζόμενου, καθώς και του ωραρίου εργασίας. Τα στοιχεία καταχωρούνται On-Line στο κεντρικό σύστημα (Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.).
Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας θα διασυνδέεται ηλεκτρονικά εκτός από τον ΟΑΕΔ και το ΙΚΑ και με τους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θεσμοθετείται επίσης, η υποχρέωση του ΣΕΠΕ να επιβάλλει κυρώσεις και για την ανασφάλιστη εργασία (αρμοδιότητα που μέχρι σήμερα είχε μόνο το ΙΚΑ) ενώ η συνεχής μετακίνηση των επιθεωρητών στην περιφέρεια διασφαλίζει αντικειμενικότητα στον έλεγχο.
γ. Με τη σύσταση και λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων που υποδέχεται και αξιολογεί τις καταγγελίες και ομάδα ετοιμότητας που παρεμβαίνει άμεσα για τον έλεγχο. Λειτουργία σε 24ωρη βάση. 
δ. Με την απλούστευση των διαδικασιών που επιφέρει η διοικητική, οργανωτική και οικονομική αυτοτέλεια. Διασφάλιση της αμεσότητας στις αποφάσεις για μετακινήσεις, για μικτά κλιμάκια, κλπ.
ε. Με την ενίσχυση και επαρκή στελέχωση των περιφερειακών μονάδων και την αποκέντρωση λειτουργιών και αρμοδιοτήτων. Για ένα μεγάλο μέρος των υποθέσεων θα επιλαμβάνεται η περιφερειακή Διεύθυνση και τοπικά τμήματα.
στ. Με τη συνεχή κατάρτιση και επανακατάρτιση του προσωπικού και τη θεσμοθέτηση αντικειμενικών κινήτρων για την αύξηση της αποδοτικότητας. Προβλέπεται ειδικό έντυπο ελέγχου που συμπληρώνεται από τον επιθεωρητή και ενημερώνεται το κεντρικό σύστημα.
ζ. Με τη συνεχή μετακίνηση των επιθεωρητών για το ελεγκτικό τους έργο σε όλη την περιφέρεια.
η. Με την αυστηροποίηση αλλά και αντικειμενικοποίηση των κυρώσεων, που φθάνουν μέχρι και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.
θ. Με το σαφή καθορισμό, σε ετήσια βάση, των στόχων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Προβλέπεται η σύνταξη ειδικής έκθεσης πεπραγμένων αλλά και του ετήσιου προγραμματισμού που κατατίθεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
2. Ενίσχυση Συμφιλιωτικού Χαρακτήρα
Το νέο Σ.ΕΠ.Ε. δεν είναι μια υπηρεσία που περιορίζεται στον έλεγχο. Οι αρμοδιότητές του διευρύνονται έτσι ώστε να επιλύονται εξωδικαστικά εργατικές και συλλογικές διαφορές. Η συμφιλιωτική διαδικασία γίνεται ουσιαστική, αντί μιας διαδικασίας δημοσίων σχέσεων, που είναι σήμερα.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται:
α. Με την ειδική εκπαίδευση των Επιθεωρητών Εργασίας στη διαμεσολάβηση και στην επίλυση διαφορών και τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσής τους να διατυπώνουν με σαφήνεια την άποψή τους σε κάθε διαφορά. Ο επιθεωρητής εργασίας δεν είναι απλά αυτός που καταγράφει το ιστορικό.
β. Με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του κεντρικού Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου (Σ.Κ.Ε.) και τη λειτουργία περιφερειακών Σ.Κ.Ε. Ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων αλλά και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
γ. Με την ισχυροποίηση αλλά και τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων σε τοπικό (νομαρχιακό), περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο για τις συμφιλιωτικές διαδικασίες. 
δ. Με την ενεργό συμμετοχή του Σ.ΕΠ.Ε. Συμβουλευτικά για την υπογραφή των επιχειρησιακών ή και κλαδικών συμβάσεων και τον έλεγχο για την τήρησή τους.
ε. Με τη θεσμοθέτηση της επιβολής κυρώσεων για όσους αθετούν τα συμφωνηθέντα που καταγράφονται στο πόρισμα μετά από κάθε διαδικασία επίλυσης διαφορών.
3. Ενίσχυση του Προληπτικού Έργου
Το Σ.ΕΠ.Ε. δεν περιορίζεται μόνο σε κατασταλτικά μέτρα, αλλά σχεδιάζει και λειτουργεί και προληπτικά. Ο ρόλος του αυτός ενισχύεται με τις νέες ρυθμίσεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων:
α. Την υποχρέωση του Σ.ΕΠ.Ε. στην ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή ατυχημάτων, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας κλπ. Έκδοση του αναγκαίου ενημερωτικού υλικού. Σύνδεση με τα Κ.Ε.Π. Ενισχύεται σημαντικά η Διεύθυνση ενημέρωσης και επεξεργασίας όλων των στατιστικών δεδομένων.
β. Την υποχρέωση του Σ.ΕΠ.Ε. να συνδράμει συμβουλευτικά εργαζόμενους και εργοδότες, ώστε να αποφεύγονται ενέργειες που οδηγούν σε διαφορές. 
Τέλος, φιλοδοξία είναι το νέο Σ.ΕΠ.Ε. να αποτελέσει ένα ευέλικτο σώμα με υψηλό κύρος και κοινωνική αποδοχή, αφού σύμφωνα με το νομοσχέδιο:
• Παρεμβαίνει άμεσα στον έλεγχο καταγγελιών.
• Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και υλοποιεί προληπτικά μέτρα για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.
• Δρα συμφιλιωτικά για την επίλυση ατομικών και συλλογικών διαφορών
• Συνδράμει τους κοινωνικούς εταίρους για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων
• Επιβάλλει κυρώσεις με αντικειμενικά κριτήρια που οδηγούν στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και στην εδραίωση της πεποίθησης για την εφαρμογή κανόνων δικαίου για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου