Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Σήμερα (Τετάρτη) συζητείται στο Υπουργικό Συμβούλιο το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Στήριξη της Εργασίας για το 2011.


Σήμερα συνέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο και στο οποίο μεταξύ άλλων η  υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη θα παρουσιάσει, το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Στήριξη της Εργασίας για το 2011.

Στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνονται έξι νομοσχέδια.
Ειδικότερα, τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν είναι:
·         Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης (Χάρης Καστανίδης).
·         Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και λοιπές διατάξεις (Μιχάλης Χρυσοχοΐδης).
·         Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μ. Χρυσοχοΐδης).
·         Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις προβλέψεις των Οδηγιών 2009/72 και 2009/73 που αφορούν στη λεγόμενη «3η Ενεργειακή Δέσμη» (Τίνα Μπιρμπίλη).
·         Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων (Γιώργος Παπακωνσταντίνου)
·         Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών έργων και υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) και ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ευάγγελος Βενιζέλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου