Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Ευνοϊκές αλλαγές στο Ασφαλιστικό

Σε ευνοϊκές διατάξεις στο Ασφαλιστικό – µε αλλαγές στην καταβολή του ΕΚΑΣ, στην ανατροφή παιδιών, µίωσης ασφαλιστικών εισφορών αλλά και µέτρα υπέρ των ανέργων– προχωρεί το υπουργείο Εργασίας. Οι διατάξεις αυτές θα περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΣΕΠΕ (Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας), το οποίο θα δοθεί σε δηµόσια διαβούλευση την Τετάρτη.

Οι προωθούµενες αλλαγές προβλέπουν τα παρακάτω:
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΚΑΣ. Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του ΕΚΑΣ, ώστε να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδηµάτων. Σήµερα λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένα εισοδήµατα (π.χ.µισθοί και συντάξεις), ενώ κάποια άλλα δεν υπολογίζονται (όπως είναι τα µερίσµατα από συµµετοχή σε Ανώνυµες Εταιρείες). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρούνται αδικίες, καθώς 20.00
0 συνταξιούχοι λαµβάνουν το επίδοµα παρά το ότι έχουν εισοδήµατα άνω των 15.000 ευρώ. Στόχος της νέας ρύθµισης είναι να αρθούν οι αδικίες στον τρόπο καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης πουλαµβάνουν350.000 συνταξιούχοι.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Θα υπάρξει αναθεώρηση των ρυθµίσεων για τους δηµοσίους υπαλλήλους που παίρνουν και τη σύνταξητου/της συζύγου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν περίπου 50.000 άτοµα.
Σήµερα καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη του ∆ηµοσίου, αλλά δίνεται µειωµένη η σύνταξη του ιδιωτικού τοµέα.
Με τις νέες ρυθµίσεις ο συνταξιούχος θα µπορεί να επιλέξει ποια σύνταξη θα µειώνεται, ανάλογα µε το τι τον συµφέρει.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία θα εκδίδεται πρώτα συνταξιοδοτική πράξη µέχρι την τελική πράξη έκδοσης για την απονοµή της σύνταξης.
Θα εκδίδεται εντός 20 ηµερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης και η αρχική σύνταξη θα χορηγείται εντός 30 ηµερών από την έκδοση της πρώτης συνταξιοδοτικής πράξης.
Υπολογίζεται πως η ρύθµιση θα αφορά 60.000 δικαιούχους τον χρόνο, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και στα επικουρικά ταµεία.
ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε την οποία απεικονίζεται ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζοµένου, καθώς και το ωράριο εργασίας,
Καθιερώνεται από 1/7/2011, όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση του ΣΕΠΕ.
∆ΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Καθιερώνεται η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη 400.000 ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων.
Από το προωθούµενο µέτρο θα ωφεληθούν όσοι είτε δεν έχουν δουλειά είτε απασχολούνται προσωρινά, µε αποτέλεσµα να µη συµπληρώνουν τον απαιτούµενο αριθµό ενσήµων για να έχουν περίθαλψη.
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. Για τις ασφαλισµένες µητέρες σε όλα τα Ταµεία –πλην του ∆ηµοσίου– θα προβλέπεται η αναγνώριση µε εξαγορά (180 ευρώ ανά µήνα) έως πέντε πλασµατικών ετών για την ανατροφή παιδιών ανεξαρτήτως έτους γέννησης των παιδιών (µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία τα έτη αναγνωρίζονταν δωρεάν αλλά αφορούσαν παιδιά που γεννήθηκαν µετά το 2000). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου