Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Διετής αναστολή αναγκαστικής είσπραξης για οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων


Διετής αναστολή του μέτρου αναγκαστικής είσπραξης για τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά από τη δημοσίευση του φορολογικού νόμου στον οποίο θα περιληφθεί η παραπάνω τροπολογία και μέχρι 31/12/2012, εφόσον οι οφειλέτες:
α) υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων
β) καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες εισφορές από 1/1/2011 και μετά
γ) καταβάλλουν ανά μήνα παράλληλα ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των τρεχουσών εισφορών έναντι της μέχρι 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Αξιοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης μπορούν να κάνουν όσοι από τους οφειλέτες δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, αλλά και όσοι έχουν εκπέσει λόγω καθυστέρησης των δόσεων.
Για όσους δεν υπαχθούν στον συγκεκριμένο διακανονισμό θα συνεχιστεί η διαδικασία εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου