Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Οι Διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Επιθεωρήσεων Εργασίας του ΣΕΠΕ σε όλη την Ελλάδα


ΠΟΛΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση, ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Άγιοι Ανάργυροι
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Κορωναίου 4, 135 61,
Τηλ.: 210 2626609
Άγιος Νικόλαος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Επιμενίδου 12α, 721 00,
Τηλ.: 28410 22885
Αγρίνιο
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ηλία Ηλιού 10, 301 00,
Τηλ.: 26410 39991-93,95,96,98
Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σταδίου 29, 101 10,
Τηλ.: 210 3702407 & 406, 210 3702320 & 322
Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Μεσογείων 427, 153 43,
Τηλ.: 210 6008712, 210 6001648
Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σταδίου 29, 101 10,
Τηλ.: 210 3702405, 210 3312084
Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σουρμελή 2, 104 39,
Τηλ.: 210 8818720, 210 8818672
Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΡΗΤΗΣ
Σταδίου 29, 101 10,
Τηλ.: 210 3702316-17
Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Δραγατσανίου 8, 101 10,
Τηλ.: 210 3748881, 880
Αθήνα
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
Δραγατσανίου 8, 101 10,
Τηλ.: 210 3748873, 74 & 70
Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Σ1)
Δραγατσανίου 8, 101 10,
Τηλ.: 210 3748810-11
Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ2)
Δραγατσανίου 8, 101 10,
Τηλ.: 210 3748820-23
Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Σ3)
Δραγατσανίου 8, 101 10,
Τηλ.: 210 3748831-32
Αλεξανδρούπολη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
14ης Μαΐου 36-38, 681 00,
Τηλ.: 25510 29602
Αλεξανδρούπολη
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΕΒΡΟΥ
14ης Μαΐου 36-38, 681 00,
Τηλ.: 25510 31379
Άμφισσα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Κ. Σάθα 6, 331 00,
Τηλ.: 22650 28538
Άμφισσα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Κ. Σάθα 6, 331 00,
Τηλ.: 22650 28250
Άνδρος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Αριστείδου Εμπειρίκου, 845 00, Τηλ.: 22820 23619
Άνδρος
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Αριστείδου Εμπειρίκου, 845 00, Τηλ.: 22820 29103
Άνοιξη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Ελληνικού Στρατού 7, 145 69, Τηλ.: 210 8144130-31
Άνω Λιόσια
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 55 (Ζωφριά), 133 41,
Τηλ.: 210 2486180
Αργοστόλι
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Αντήνορος 1 & Λιθοστρώτου, 281 00,
Τηλ.: 26710 28161, 169
Άρτα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
Νικ. Αγγέλου 3 & Στουδίτου, 471 00,
Τηλ.: 26810 27772, 898
Άρτα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
Νικηφόρου Αγγέλου 3, 471 00, Τηλ.: 26810 24483
Βαθύ Σάμου
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
Νικολαρεΐζη & Κανάρη, 831 00, Τηλ.: 22730 87196-97
Βέροια
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μητροπόλεως 48, 591 00, Τηλ.: 23310 24620
Βέροια
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μητροπόλεως 48, 591 00, Τηλ.: 23310 25060
Βόλος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ελευθέρου Βενιζέλου 2, 380 01, Τηλ.: 24210 27233
Βόλος
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ελευθέρου Βενιζέλου 2, 380 01, Τηλ.: 24210 25944
Γλυφάδα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μεσσήνης 6, 166 10,
Τηλ.: 210 9622090 & 9625150
Γρεβενά
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Διοικητήριο, 511 00, Τηλ.: 24620 76500-504
Δράμα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Θεμιστοκλέους 2, 661 00,
Τηλ.: 25210 55946
Δράμα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Θεμιστοκλέους 2, 661 00,
Τηλ.: 25210 48549, 48569
Έδεσσα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Φλωρίνης 6, 582 00,
Τηλ.: 23810 20622
Έδεσσα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Φλωρίνης 6, 582 00,
Τηλ.: 23810 20712
Ελευσίνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κοντούλη 1, 192 00,
Τηλ.: 210 5549520
Ελευσίνα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Κοντούλη 1, 192 00,
Τηλ.: 210 5546048
Ελευσίνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εθνικής Αντιστάσεως & Ικάρου 20, 192 00,
Τηλ.: 210 5542655
Ερμούπολη Σύρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ίου 5, 841 00,
Τηλ.: 22810 82485
Ερμούπολη Σύρου
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΣΥΡΟΥ
Ίου 5, 841 00,
Τηλ.: 22810 88816
Ερμούπολη Σύρου
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ίου 5, 841 00,
Τηλ.: 22810 88989
Ζάκυνθος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κουμούτου 6, 291 00,
Τηλ.: 26950 29301-02
Ηγουμενίτσα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Π. Τσαλδάρη 28, 461 00,
Τηλ.: 26650 27470
Ηλιούπολη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΔΑΦΝΗΣ
Αλκαμένους 2, 163 45,
Τηλ.: 210 9700600, 210 9767027
Ηράκλειο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πλατεία Αγ. Αικατερίνης 9, 712 01, Τηλ.: 2810 220242
Ηράκλειο
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πλατεία Αγ. Αικατερίνης & Σφακιανάκη, 712 01,
Τηλ.: 2810 300518
Ηράκλειο
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πλατεία Αγ. Αικατερίνης, 712 01, Τηλ.: 2810 331110
Θεσσαλονίκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φράγκων 14, 540 02,
Τηλ.: 2310 523935
Θεσσαλονίκη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΝ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
25ης Μαρτίου 21, 546 45,
Τηλ.: 2310 888721-22
Θεσσαλονίκη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αισώπου 22, 546 27,
Τηλ.: 2310 513592
Θεσσαλονίκη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΕΝ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Προξ. Κορομηλά 51, 546 22,
Τηλ.: 2310 226181
Θεσσαλονίκη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΥ
Μοναστηρίου 248, 546 28,
Τηλ.: 2310 512853
Θεσσαλονίκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Φράγκων 14, 540 12,
Τηλ.: 2310 535640
Θήβα
TΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΘΗΒΑΣ
Επαμεινώνδα 17, 322 00,
Τηλ.: 22620 89609, 650
Θήρα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΘΗΡΑΣ
Μεσαριά Θήρας, 847 00,
Τηλ.: 22860 34267-68
Ιωάννινα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σαλαμάγκα 1, 453 32,
Τηλ.: 26510 83520
Ιωάννινα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σαλαμάγκα 1, 453 32,
Τηλ.: 26510 83520,21,25,28,29
Ιωάννινα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σαλαμάγκα 1, 453 32,
Τηλ.: 26510 83530-38
Καβάλα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ομονοίας 117, 654 03,
Τηλ.: 2510 620481
Καβάλα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ομονοίας 117, 654 03,
Τηλ.: 2510 620138
Καλαμάτα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σόλωνος 19, 241 00,
Τηλ.: 27210 63031, 95817
Καλαμάτα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σόλωνος 19, 241 00,
Τηλ.: 27210 63029
Καλλιθέα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Αραπάκη 6, 176 73,
Τηλ.: 210 9568158, 210 9599985-86
Κάλυμνος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Ανάσταση Καλύμνου, 852 00, Τηλ.: 22430 51795
Καρδίτσα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Γ. Μπότση 10, 431 00,
Τηλ.: 24410 22638
Κάρπαθος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Άυλα Πηγάδια, 857 00,
Τηλ.: 22450 29093
Καρπενήσι
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Αγ. Νικολάου Καρπενησιώτη 3, 361 00,
Τηλ.: 22370 80264
Καρπενήσι
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Αγ. Νικολάου Καρπενησιώτη, 361 00,
Τηλ.: 22370 21006
Καστοριά
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Κύπρου 3, 521 00,
Τηλ.: 24670 29014
Καστοριά
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Κύπρου 3, 521 00,
Τηλ.: 24670 23786
Κατερίνη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κασσάνδρου 23, 601 00,
Τηλ.: 23510 23238
Κατερίνη
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κασσάνδρου 23, 601 00,
Τηλ.: 23510 79066
Κερατσίνι
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΝΟΤ. ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 22 & Παπαναστασίου, 187 55,
Τηλ.: 210 4005855, 210 4004537
Κέρκυρα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κων. Ζαβιτσιάνου 17, 491 00, Τηλ.: 26610 27577
Κέρκυρα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κων. Ζαβιτσιάνου 17, 491 00, Τηλ.: 26610 46796
Κιλκίς
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
Αριστείδου 8, 611 00,
Τηλ.: 23410 24922
Κοζάνη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βεροίας 8, 501 00,
Τηλ.: 24610 26032
Κοζάνη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριστοτέλους 36 & Βεροίας 8, 501 00,
Τηλ.: 24610 24410
Κοζάνη
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Βεροίας 8, 501 00,
Τηλ.: 24610 21213
Κομοτηνή
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μητρ. Μαρωνείας, Βασιλείου 3α, 691 00,
Τηλ.: 25310 81576-77
Κομοτηνή
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Μητρ. Μαρωνείας Βασιλείου 3α, 691 00,
Τηλ.: 25310 22892
Κόρινθος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Περιάνδρου 50, 201 00,
Τηλ.: 27410 85362
Κόρινθος
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Περιάνδρου 50, 201 00,
Τηλ.: 27410 74095
Κως
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΩ
Μεροπίδος 2, 853 00,
Τηλ.: 22420 28957
Λαμία
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λυκούργου 6, 351 00,
Τηλ.: 22310 22528
Λαμία
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λυκούργου 6, 351 00,
Τηλ.: 22310 21571
Λαμία
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λυκούργου 6, 351 00,
Τηλ.: 22310 45770, 760
Λάρισα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φαρσάλων 6, 411 10,
Τηλ.: 2410 627803
Λάρισα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φαρσάλων 6, 411 10,
Τηλ.: 2410 671910
Λάρισα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φαρσάλων 6, 411 10,
Τηλ.: 2410 623147
Λαύριο
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αγίας Παρασκευής 11, 195 00,
Τηλ.: 22920 25952
Λευκάδα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1η Πεφανερωμένης & Αγ. Παντελεήμονος, 311 00,
Τηλ.: 26450 22893
Λιβαδειά
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σπυρίδωνος 7, 321 00,
Τηλ.: 22610 26268
Λιβαδειά
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σπυρίδωνος 7, 321 00,
Τηλ.: 22610 89800, 80751
Μεσολόγγι
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κύπρου 27, 302 00,
Τηλ.: 26310 55170-72
Μεσολόγγι
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κύπρου 27, 302 00,
Τηλ.: 26310 55160
Μήλος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΜΗΛΟΥ
Χώρα Μήλου (Πλάκα), 848 00,
Τηλ.: 22870 22360
Μυτιλήνη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ελευθέρου Βενιζέλου 2, 811 00,
Τηλ.: 22510 41706
Μυτιλήνη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ελευθέρου Βενιζέλου 2, 811 00,
Τηλ.: 22510 46678
Νάξος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΝΑΞΟΥ
Χώρα Νάξου, 843 00,
Τηλ.: 22850 23938
Ναύπλιο
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 12, 211 00,
Τηλ.: 27520 24835, 99317
Νάυπλιο
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 12, 211 00,
Τηλ.: 27520 25416, 96049
Νέα Ιωννία
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Λ. Ηρακλείου 269 & 28ης Οκτωβρίου, 142 31,
Τηλ.: 210 2797890, 210 2797846
Νίκαια
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Μαδύτου 2, 184 50,
Τηλ.: 210 4919896, 210 4919846
Ξάνθη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γ. Σταύρου 14-16, 671 00,
Τηλ.: 25410 22525
Παλλήνη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τήνου 9, 153 51,
Τηλ.: 210 6664243
Παλλήνη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Τήνου 9, 153 51,
Τηλ.: 210 6667582
Παλλήνη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τήνου 9, 153 51,
Τηλ.: 210 6664244
Πάτρα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Νέα Εθν. οδός Πατρών - Αθηνών 12, 264 41,
Τηλ.: 2610 437345, 2610 433799
Πάτρα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Νέα Εθν. οδός Πατρών - Αθηνών 12, 264 41,
Τηλ.: 2610 437273
Πάτρα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Νέα Εθν. Οδός Πατρών - Αθηνών 12, 264 41,
Τηλ.: 2610 429877
Πειραιάς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Καθολικής Εκκλησίας 1, 185 10,
Τηλ.: 210 4190361, 210 4178811
Πειραιάς
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΚΕΝ. ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Καθολικής Εκκλησίας 1, 185 10,
Τηλ.: 210 4170281, 210 4119972
Πειραιάς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ–ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
Καθολικής Εκκλησίας 1, 185 10,
Τηλ.: 210 4102568-69
Περιστέρι
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Χρυσολωρά 10-12, 121 32,
Τηλ.: 210 5746669, 210 5755100
Πολύγυρος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κωνσταντινουπόλεως 5, 631 00,
Τηλ.: 23710 22018
Πολύγυρος
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κωνσταντινουπόλεως 5, 631 00,
Τηλ.: 23710 21325, 23151
Πρέβεζα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α. Μπακατσέλου 4, 481 00,
Τηλ.: 26820 89029
Πτολεμαϊδα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Βας. Σοφίας 24, 502 00,
Τηλ.: 24630 55689
Πύργος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Θεμιστοκλέους 2, 271 00,
Τηλ.: 26210 33680
Πύργος
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Θεμιστοκλέους 2, 271 00,
Τηλ.: 26210 81320, 22-23
Ρέθυμνο
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κουντουριώτη 148, 741 00,
Τηλ.: 28310 52679
Ρόδος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Γεωργίου Μαύρου 2, 851 00, Τηλ.: 22410 55736-41
Ρόδος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΡΟΔΟΥ
Γεωργίου Μαύρου 2, 851 00,
Τηλ.: 22410 55736-41
Σάμος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
Νικολαρεΐζη & Κανάρη, 831 00,
Τηλ.: 22730 27442
Σέρρες
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 621 24,
Τηλ.: 23210 27898
Σέρρες
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, 621 24,
Τηλ.: 23210 97575, 26337
Σπάρτη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Βρασίδου 78, 231 00,
Τηλ.: 27310 28644
Τρίκαλα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σωκράτους 35, 421 00,
Τηλ.: 24310 77929, 928
Τρίκαλα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Σωκράτους 35, 421 00,
Τηλ.: 24310 77042, 109
Τρίπολη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πλατ. Κολοκοτρώνη 20, 221 00,
Τηλ.: 2710 243740-42
Τρίπολη
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Πλατ. Κολοκοτρώνη 20, 221 00,
Τηλ.: 2710 242377
Τρίπολη
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, 221 00,
Τηλ.: 2710 221820
Φλώρινα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ιωάννου Άρτη 4, 531 00,
Τηλ.: 23850 44529
Χαλκίδα
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελευθέρου Βενιζέλου & Βελισσαρίου 2, 341 00,
Τηλ.: 22210 61315
Χαλκίδα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕλευθέρουΒενιζέλου&Βελισσαρίου 2, 341 00,
Τηλ.: 22210 88080
Χανιά
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ξανθουδίδου 28, 731 34,
Τηλ.: 28210 28035-36
Χανιά
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ξανθουδίδου 28, 731 00,
Τηλ.: 28210 28086
Χίος
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΧΙΟΥ
Κοκκάλη 2 & Κουβελά, 821 00,
Τηλ.: 22710 44223
Χίος
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣΗΣ ΧΙΟΥ
Κοκκάλη 2, 821 00,
Τηλ.: 22710 25502

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου