Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Με αστερίσκους η αξιολόγηση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από τους εκπροσώπους της τρόικας.


Με επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα των ατομικών συμβάσεων που κατακλύζουν την ελληνική αγορά εργασίας αντί των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων και πολλούς αστερίσκους ως προς την επίτευξη των στόχων για αύξηση των εσόδων, έφυγε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το υψηλόβαθμο κλιμάκιο της τρόικας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αφού παρουσίασε τα στοιχεία για τη μείωση του κόστους εργασίας, παρουσίασε τους άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η προσπάθεια για εξοικονόμηση τουλάχιστον 6,5 δισ. ευρώ.


Οι εκπρόσωποι της τρόικας, φανερά προβληματισμένοι, εξέφρασαν ενστάσεις ως προς τα μετρήσιμα στοιχεία καθώς δεν υπάρχει βάση δεδομένων με τις ατομικές συμβάσεις, που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά τους, δέχθηκαν όμως, ότι υπάρχουν εμφανή σημάδια μείωσης του κόστους εργασίας. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, υπήρξε ενδελεχής συζήτηση για τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, η οποία όπως υποστήριξαν οι εκπρόσωποι των δανειστών, δεν παίρνει μπροστά με τίποτα... Γεγονός, που σύμφωνα με εκτιμήσεις δείχνει κι έναν ευρύτερο προβληματισμό για την πορεία υλοποίησης του Μνημονίου, αλλά και το πώς οι ίδιοι οι ελεγκτές θα δικαιολογήσουν μια πιθανή αποτυχία του, στους οργανισμούς που εκπροσωπούν.

Όσον αφορά τα έσοδα, όπως και στις συναντήσεις των εκπροσώπων του υπουργείου με τα τεχνικά κλιμάκια, εκφράστηκαν  έντονες ενστάσεις και επιφυλάξεις κυρίως σε μέτρα που δεν μπορούν να έχουν μετρήσιμους στόχους.

Παρ’ όλα αυτά, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επέμεινε ότι μπορεί να εξοικονομηθούν τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ από την πάταξη της μαύρης εργασίας. Βάσει του σχεδιασμού στο υπουργείο Εργασίας, τα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν, είναι:


  • Ενιαίος τρόπος πληρωμής αποδοχών και εισφορών μέσα από το διατραπεζικό σύστημα (ξεκινάει από 1/7/2011 και σε πλήρη εφαρμογή από 1/1/2012).
  • Αναβάθμιση λειτουργίας ΣΕΠΕ (κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή εντός Μαΐου 2011).
  • Θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας  με στοχευμένη εφαρμογή σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας σε σχέση με την αδήλωτη εργασία (εφαρμογή από 1/9/2011) και διασύνδεσή της με την κοινή βάση δεδομένων ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, Γ.Γ.Π.Σ. ( Σεπτέμβριος 2011).
  • Θεσμοθέτηση κινήτρου έκπτωσης  ασφαλιστικών εισφορών (μέχρι 10% για το 2011) υπό την προϋπόθεση συνεπούς καταβολής τρεχουσών  εισφορών και  ένταξη όλου του προσωπικού μιας επιχείρησης  στο σύστημα της κάρτας εργασίας.
  • Βελτίωση αποτελεσματικότητας ελέγχων μέσω  ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού ελέγχου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (3ο τρίμηνο του 2011).
  • Καθιέρωση εργοσήμου για την ένταξη στο ασφαλιστικό σύστημα του οικόσιτου προσωπικού, των προσφερόντων υπηρεσίες κατ΄ οίκον, των εργατών του πρωτογενούς τομέα και των περιστασιακά εργαζομένων (σταδιακή υλοποίηση από το 3ο τρίμηνο του 2011 με πλήρη εφαρμογή του θεσμού από 1/1/2012).
  • Επιβολή υψηλών προστίμων και κυρώσεων  στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας (πρόβλεψη για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 10 ημέρες, εφόσον απασχολεί ανασφάλιστους, αυστηρό πρόστιμο στην περίπτωση που παρά την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ από τον εργοδότη δεν καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό εισφορών).
  • Ρύθμιση κεφαλαιοποιημένων οφειλών παρελθόντων ετών υπό την προϋπόθεση συνεπούς καταβολής τρεχουσών  εισφορών.
  • Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ (ΟΠΣ) και ενίσχυση όλων των μηχανογραφικών συστημάτων των Ταμείων.
  • Μεταφορά της εποπτείας όλων των Φ.Κ.Α από 1/1/2012 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΝΑΤ, Ταμεία  Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,  κ.λπ.).

Για τα εργασιακά, η τρόικα θα αναμένει τις παρεμβάσεις του υπουργείου στα θέματα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ενώ επαναβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό. Έτσι, μέχρι το Σεπτέμβριο το υπουργείο Εργασίας θα έχει προχωρήσει σε μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, ακόμη και για τους ήδη συνταξιούχους, όπου τα ελλείμματα είναι μεγάλα, ενώ τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η νέα λίστα με τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Πηγή:www.capital.gr

Θα δηλώνονται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις οι νέοι μισθοί και τα ωράρια εργασίας

Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να καταθέτουν, εντός 15 ημερών, όλες τις αλλαγές που κάνουν σε μισθούς και σε ωράρια εργασίας με «απευθείας» συμφωνία με τους εργαζομένους τους (δηλ. με ατομικές συμβάσεις) καθώς και τους νέους εργαζόμενους πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. Την υποχρέωση -που αποσκοπεί να φέρει στο φως τις ατομικές συμβάσεις και να διευκολύνει τις διασταυρώσεις στοιχείων με τα ασφαλιστικά ταμεία σε περιπτώσεις μεταβολών ή και νέων προσλήψεων εργαζομένων- καθιερώνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ειδική διάταξη στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η διάταξη προβλέπει συγκεκριμένα:
1. Για τις μεταβολές του καθεστώτος των ήδη εργαζομένων: «Αν η επιχείρηση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή αν υπάρξει μεταβολή των αποδοχών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού για τα νέα στοιχεία εντός 15 ημερών από τη μεταβολή».
2. Για τις νέες προσλήψεις εργαζομένων: «Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού με τα νέα στοιχεία το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους».
Διασταυρώσεις
Οι καταχωρίσεις των μεταβολών θα γίνονται, σύμφωνα με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, ηλεκτρονικά μέσω κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Εργασίας και των υπηρεσιών του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ. Πέρα από την καταγραφή (που σήμερα είναι ελλιπής) θα διασταυρώνονται, μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όλα τα στοιχεία για τον αριθμό των απασχολουμένων, τις αποδοχές και τις εισφορές που αναλογούν και καταβάλλονται. Τις διασταυρώσεις θα διευκολύνει, τέλος, η υποχρεωτική πληρωμή (σταδιακά από την 1η Ιουλίου έως την 1/1/2012) των αποδοχών και των εισφορών μέσα από το διατραπεζικό σύστημα.
Ευελιξία 
Μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των ελαστικών ωραρίων και στη χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου θα δώσει, πάντως, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις επιχειρήσεις έως το καλοκαίρι. Οι αλλαγές που ήδη συζητήθηκαν με την τρόικα θα «κλειδώσουν» έως τα τέλη Μαΐου ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου