Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Τα νέα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) με την αύξηση 1.6% από 1ης Ιουλίου τρέχοντος έτους.

Μετά την αύξηση 1,6% που προβλέπεται στην τριετή Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), την οποία συμφώνησαν ΓΣΕΕ και εργοδοτικές οργανώσεις για τα έτη 2010 έως 2012, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο διαμορφώνεται από την 1η Ιουλίου στα 33,57 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στα 751,39 ευρώ.

Όπως προβλέπεται στη σύμβαση, από 1ης Ιουλίου 2011 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, αυξάνονται σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010. Σύμφωνα με την EUROSTAT το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.

Η επόμενη αύξηση θα δοθεί τον Ιούλιο του 2012 και θα είναι ισόποση με το ευρωπληθωρισμό του έτους 2011.

Αναλυτικά τα νέα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1.7.2011 διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΑΠΟ 1.7.2011
Υπολογισμοί με αύξηση 1,6%
Α1. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
(ημερομίσθιο)
Από 1.5.09
ποσοστό αύξησης
Από 1.7.11
Ποσό με στρογγυλοποίηση
άγαμος χωρίς προϋπηρεσία
33,04
1,6%
33,569
33,57
άγαμος 1 τριετία
34,25
34,798
34,80
άγαμος 2 τριετίες
35,89
36,464
36,46
άγαμος 3 τριετίες
37,51
38,110
38,11
άγαμος 4 τριετίες
39,15
39,776
39,78
άγαμος 5 τριετίες
40,78
41,432
41,43
άγαμος 6 τριετίες
42,43
43,109
43,11
έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία
36,34
36,921
36,92
έγγαμος 1 τριετία
37,56
38,161
38,16
έγγαμος 2 τριετίες
39,2
39,827
39,83
έγγαμος 3 τριετίες
40,82
41,473
41,47
έγγαμος 4 τριετίες
42,46
43,139
43,14
έγγαμος 5 τριετίες
44,09
44,795
44,80
έγγαμος 6 τριετίες
45,74
46,472
46,47
Α2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (μισθός)
Από 1.5.09
ποσοστό αύξησης
Από 1.7.11
Ποσό με στρογγυλοποίηση
άγαμος χωρίς προϋπηρεσία
739,56
1,6%
751,393
751,39
άγαμος 1 τριετία
801,17
813,989
813,99
άγαμος 2 τριετίες
874,01
887,994
887,99
άγαμος 3 τριετίες
946,84
961,989
961,99
έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία
813,52
826,536
826,54
έγγαμος 1 τριετία
875,13
889,132
889,13
έγγαμος 2 τριετίες
947,96
963,127
963,13
έγγαμος 3 τριετίες
1.020,8
1.037,133
1.037,13
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου