Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Κοινωφελής Εργασία για 9.500 ανέργους, στην Κεντρική Μακεδονία

Συνολικά 9.500 άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς στην Κεντρική Μακεδονία, στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα συνεχιστεί στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Πελοποννήσου.
Οι ωφελούμενοι κατανέμονται ως εξής: 
 • Στο Δήμο Θεσσαλονίκης 1.500,
 • Στους Δήμους πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 2.200,
 • Στο υπόλοιπο περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης 1.300,
 • Στη Χαλκιδική 500,
 • Στην Πιερία 700,
 • Στην Ημαθία 800,
 • Στις Σέρρες 1.200,
 • Στο Κιλκίς 500 και 
 • Στην Πέλλα 800.

Στο πρόγραμμα προβλέπεται πανελλαδικά η σταδιακή ένταξη σε δράσεις απασχόλησης 55.000 δικαιούχων. Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης. Η υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπει τη συνεργασία Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ως φορέων απασχόλησης (όπως Σωματεία, Συνδικαλιστικές και Επαγγελματικές Ενώσεις, Εταιρίες Αστικού Δικαίου) με τους συμπράττοντες φορείς (όπως ενδεικτικά οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα).
Στην Κεντρική Μακεδονία, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 31.171.875 ευρώ.
Στην Περιφέρεια της Αττικής, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.093.750 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 8.000 και κατανέμονται ως εξής: στο Βόρειο Τομέα 1.000, στο Νότιο Τομέα 1.100, στον Ανατολικό Τομέα 1.120, στο Δυτικό Τομέα 1.800, στον Πειραιά 1.670, στα νησιά 300 και στη Δυτική Αττική 1.010.
Στην Πελοπόννησο, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.781.250 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 4.200 και κατανέμονται ως εξής: στην Κόρινθο 1.000, στην Αργολίδα 800, στην Αρκαδία 800, στη Μεσσηνία 1.100 και στη Λακωνία 500.

Τι προβλέπει το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Η υλοποίηση του Προγράμματος προβλέπει τη συνεργασία φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων απασχόλησης (όπως σωματεία, συνδικαλιστικές και επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες αστικού δικαίου) με τους συμπράττοντες φορείς (όπως ενδεικτικά οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα). Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης.

Πού τοποθετούνται οι άνεργοι
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κ.λπ.,
 • Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κ.λπ.,
 • Κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
 • Δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
 • Δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.

Κριτήρια επιλογής για την απασχόληση
Για την επιλογή των ανέργων που θα απασχοληθούν, ισχύουν συγκεκριμένα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια. 
Ειδικότερα:
 • Αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης (βάσει νόμου Ν. 3250/2004 όπως ισχύει), σύμφωνα με το οποίο δίνεται προτεραιότητα στους μακροχρόνια ανέργους, τους βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και σε άνεργους μέχρι 30 ετών που αναζητούν εργασία,
 • Λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ παράλληλα δίνονται πρόσθετα μόρια σε ΑμεΑ,
 • Στα πλαίσια της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, τίθεται ως υποχρέωση η ανάρτηση των ωφελούμενων στο Διαδίκτυο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr/neaprogrammata. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου