Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Την εκτίμηση ότι η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα θα φθάσει το 26% ως το 2012, που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό 1.250.000 εργαζομένων, εξέφρασε ο κ. Σάββας Ρομπόλης, καθηγητής στο Πάντειο πανεπιστήμιο και επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.


Εκτίναξη της πραγματικής ανεργίας στο 26% ως το 2012, αναπροσαρμογή του ασφαλιστικού συστήματος και περαιτέρω μείωση των συντάξεων, προέβλεψε ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Σάββας Ρομπόλης, στο πλαίσιο παρουσίασης έκθεσης του Ινστιτούτου για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.


Ο κ. Ρομπόλης εκτίμησε συγκεκριμένα ότι η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα θα αγγίξει το 26% ως το 2012, ποσοστό που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό 1.250.000 εργαζομένων, ενώ η στατιστική θα ανέλθει στο 21%.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έλλειμμα των ασφαλιστικών Ταμείων θα φθάσει στα 6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2011, οπότε και θα υπάρξουν δυσκολίες στη χρηματοδότηση του συστήματος. Η συνεχής μείωση των συντάξεων, εξήγησε ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, θα εγκαθιδρύσει «αρνητική αναλογιστικότητα», δηλαδή οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν συντάξεις μικρότερες από τις εισφορές που έχουν καταβληθεί. Αναφορικά με το θέμα των αμοιβών τόνισε, ότι «το 50% της αγοραστικής δύναμης που κέρδισαν με τις διαπραγματεύσεις τα συνδικάτα, χάθηκε σε δυο χρόνια» και εκτίμησε ότι κατά το 2012 θα υπάρξει νέα μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 2% έως 2,5%.

Ο κ. Ρομπόλης παραλλήλισε την έκταση της ανεργίας με εκείνη της δεκαετίας του 1950, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο οι επενδύσεις στην «πράσινη» ανάπτυξη μπορούν να αποτελέσουν αντίδοτο στην ανεργία καθώς, σύμφωνα με μελέτη της ΓΣΕΕ από το 2012 ως το 2020 οι επενδύσεις αυτές μπορούν να δημιουργήσουν συνολικά 90.000 έως 95.000 νέες θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες.

Κατά το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας είναι «σε θνήσκουσα κατάσταση», ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η μείωση κατά 38,2% κατά τα δύο τελευταία χρόνια, των επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια, δηλαδή εγκαταστάσεις και μηχανήματα.
Όπως επισήμανε ο κ. Ρομπόλης, η λύση είναι νέο αναπτυξιακό σχέδιο εξειδικευμένο κατά περιοχή ώστε οι επενδύσεις να μην γίνονται αποσπασματικά και να μην σπαταλούνται πολύτιμοι πόροι.
Επικρίσεις κατά της πολιτικής ηγεσίας διατύπωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος. «Βλέπουμε μια πολιτική ηγεσία στη χώρα να υπολείπεται των ιστορικών στιγμών, να μην πιάνει το νήμα από κει που πρέπει και να μην αναπτύσσει τις πολιτικές που θα ήταν αναγκαίες, όχι απλά για να περιορίσουμε τα ελλείμματα, αλλά και για να βγει η χώρα από την κρίση», ανέφερε στην εισήγησή του.

Χαρακτήρισε παράλληλα άτολμη την ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία η οποία, όπως είπε, «αδυνατεί να αντιμετωπίσει την τεράστια κρίση που είναι κρίση χρέους και διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο καθηγητής στο Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών, Ν. Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι το σοβαρότερο πρόβλημα από το χρέος, είναι η ύφεση, και πρόσθεσε ότι εάν η ύφεση του 2009 - 2011 υπερβεί το 5,5% τότε η σωρευτική ύφεση θα ξεπεράσει το 12%, γιατί, όπως είπε, η ύφεση σωρεύεται πολλαπλασιαστικά και όχι αθροιστικά.

«Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα δεν είναι μόνο δικά της, αλλά αποτελούν σε μεγάλο βαθμό απότοκο των συνεπειών σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο δοκιμάζεται από πολλές προκλήσεις», παρατήρησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (security) ΣΣΕ των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (SECURITY) - ΣΣΕ ΑΠΟ 1-9-2011 Π.Κ. 33/7-9-2011


Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 01, 2011, 12:00 ΠΜ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ TΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2518/97 ΕΤΟΥΣ 2011


Σήμερα την 1-9-2011 στα γραφεία της ΟΜ.Y.Π.Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Γρ. Λαμπράκη 40, Νίκαια, οι παρακάτω υπογράφοντες αφ' ενός από το Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΣΕΕΑ) ο κ. Πάγκαλης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος και ο κ. Δάβρης Δημήτριος Ειδ. Γραμματέας και αφετέρου από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Π,Α.Ε.) κ. Καναβάρος Κυριάκος, Πρόεδρος και κ, Μιχαήλ Νικόλαος Αν. Γεν. Γραμματέας όλοι νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας ΚΣΣΕ συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά δια της παρούσης τα παρακάτω προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του κλάδου, δίνοντας έτσι στους εργαζόμενους μία αίσθηση επαγγελματικής σιγουριάς και ερ­γασιακής ειρήνης και συνυπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε.
Τα συμβαλλόμενα μέρη, έχοντας την εμπειρία της υπογραφής κλαδικών συμβάσεων εργασίας και για λόγους που ανάγονται στην διευκόλυνση των ρυθμίσεων της παρούσης, αλλά και για να αντιμετωπίσουν με ιδιαιτερότητα τα θέματα των διάφορων ειδικοτήτων του ενιαίου κλάδου προσωπικού ασφαλείας, υπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε.
Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά εργασίας ουσιαστικά ανέδειξαν τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα αρκετές από τις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται την δημιουργηθείσα κατάσταση να δρουν ανεξέλεγκτα και να καταστρατηγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλάδος απασχολεί πλέον των 45.000 εργαζομένων αλλά και επίσης ότι αντιμε­τωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσες επιχειρήσεις είναι συνεπείς και σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργα­ζομένων και καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές στο Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αλλά παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους, ένα από τα οποία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός.
Οι κοινωνικοί εταίροι, γνωρίζοντας την δυσμενή κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και τις επιπτώσεις της δυσμενούς αυτής κατάστασης στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ασφαλείας καθώς και τα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιουργεί η αύξηση της εγκληματικότητας από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, υπογράφουν την παρούσα, έχοντας συμφωνήσει πλήρως μεταξύ τους, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, για την ανάγκη της από κοινού συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση όλων των ενασχολούμενων με Ι.Ε.Π.Υ.Α. και των εργαζομένων αυτών. Τούτο δε προς τον σκοπό:
α) της αναβάθμισης των παρεχομένων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών
β) της απρόσκοπτης και υγιούς λειτουργίας του Κλάδου και
γ) της με κοινές και συντονισμένες προσπάθειες επίτευξης των συμφ/θέντων.
Η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ανακουφίσει το πρόβλημα που έχουν διαμορφώσει οι ανισότητες που προέκυψαν από την υπογραφή των επιχειρησιακών συμβάσεων που έχουν συνάψει το τελευταίο χρονικό διαστήματα περισσότερα σωματεία όπως η κατάσταση αυτή έχει διαμορφωθεί τελευταία στον κλάδο και αποτυπώνεται στις προτάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων.
Έτσι, με δεδομένα τα προβλήματα που υφίστανται οι εργαζόμενοι σήμερα, οι κοινωνικοί εταίροι υπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε., ώστε να αντιμετωπιστούν οι θεσμικές, εργασιακές και οικονομικές ανισότητες, με σκοπό την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων και κυρίως την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ασφαλείας προς την ελληνική κοινωνία.
Με βάση τα παραπάνω οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και στις Επιχειρήσεις Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1.1 Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες - Αρχιφύλακες - Επόπτες)
Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (Reception), οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
1.2 Συνοδοί Χρηματαποστολών
1.3 Οδηγοί Χρηματαποστολών
1.4 Καταμετρητές χρημάτων
1.5 Προσωπικό Ασφαλείας, Εποχούμενων Περιπολιών Φυλάξεων
1.6 Προσωπικό ασφαλείας - Ελεγκτές Ασφαλείας Αερομεταφορών, Λιμανιών και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (SCREENERS)
1.7 Εφοδιαστές και Τεχνικοί Α.Τ.Μ.
1.8 Διοικητικό και Υπαλληλικό Προσωπικό
1.9 Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
1.10 Καθαρίστριες
1.11 Γενικώς όλοι οι Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας βάσει του Ν. 2518/97, ή εκτελούν χρέη προσωπικού ασφαλείας.
1.12 Αυτή η Κ.Σ.Σ.Ε. ισχύει για τους εργαζόμενους με τις παραπάνω ειδικότητες που είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων και ανήκουν στη δύναμη της ΟΜ.Υ.Π. Α.Ε.
Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις
2.1 Η ισχύς της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. είναι τριετής (3ετής) με ισχύ από 1-1-2011.
2.2 Σε ότι αφορά στην παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. και λόγω της ιδιομορφίας του κλάδου υπάρχει η ευχέρεια, μετά από πρόσκληση είτε της πλευράς των εργοδοτών είτε αυτής των εργαζομένων να πραγματοποιείται συνάντηση των συμβαλλόμενων μερών που θα έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση όρων της παρούσας εφόσον προκύπτουν αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς ή τροποποιήσεις του Νόμου 2518/97.
2.3 Συμφωνείται ρητά και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα του επαγγέλματος (τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι θάνατοι εν ώρα υπηρεσίας) θα καταθέσουν από κοινού προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη και την βιβλιογραφία του επαγγελματικού περιγράμματος από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. μέχρι 31 -12-2011.
2.4 Κατόπιν κοινής συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν στο αρμόδιο Υπουργείο από κοινού Κανονισμό Ασφαλείας του προσωπικού ασφαλείας. Βάσει διεθνών προτύπων, λαμβάνοντας υπόψη και την βιβλιογραφία του επαγγελματικού περιγράμματος από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. μέχρι την 31 -12-2011.
2.5 Στην παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. εάν ενδεχομένως προσβληθεί κάποιο άρθρο αυτής αυτό δεν επηρεάζει το κύρος και την ισχύ των υπόλοιπων άρθρων της.
2.6 Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων τους οποίους καλύπτει η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί έως την 30-6-2011 αυξάνονται από 1-7-2011 κατά 1,6% σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 3
Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις
3.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων-άρθρων και γενικά της παρούσας Κ.Σ.Σ. και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει.
3.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι στους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται στον κλάδο από την Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και από κάθε αρμόδια Κρατική Αρχή, δύνανται να παρευρίσκονται εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας οργάνωσης Ο.Μ.Υ.Π.Α.Ε. ή εκπρόσωπος πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στη δύναμη της Ο.Μ.Υ.Π.Α.Ε. καθώς και εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Α.
3.3 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ρητά να έχουν πλήρη συνεργασία, να προωθήσουν την ίδρυση σχολών εκπαίδευσης με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.
Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται για την προώθηση του πιστοποιητικού που εξέδωσε ο ΣΕΕΑ και το οποίο θα μπορεί να προμηθεύεται κάθε αδειούχος του Ν. 2518/97 ο οποίος και θα παραδίδει το εν λόγω πιστο­ποιητικό στον πελάτη κατά την παράδοση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με ηλεκτρονικά μέσα (συστήματα ασφαλείας). Τα συμβαλλόμενα μέρη επίσης συμφωνούν ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα παραδίδεται ΚΑΤ ΕΤΟΣ από τον αδειούχο Ν. 2518/97 στον πελάτη κατόπιν του γενομένου ετησίου δΕΗνΊΟΕ των συστημάτων ασφαλείας του πελάτη. Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε κάθε φυλασσόμενο χώρο. Επίσης το εν λόγω πιστοποιητικό θα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για την σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου για την ασφαλιστική κάλυψη της ιδιοκτησίας του πελάτη από ασφαλιστική εταιρία.
Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ζητήσουν από κοινού από τους αρμόδιους φορείς την άμεση θέσπιση του εν λόγω πιστοποιητικού διότι αυτό αποτρέπει την φοροδιαφυγή, προστατεύει την νόμιμα λειτουργούσα επιχείρηση, διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και δημιουργεί νέες, οπότε προκύπτει μείωση της ανεργίας, αύξηση των εσόδων της πολιτείας και προστασία του κοινού.
3.4 Για την ένταξη των εργαζομένων στα μισθολογικά κλιμάκια κάθε ειδικότητας ως προϋπηρεσία θεωρείται η πραγματική υπηρεσία σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στην συγκεκριμένη ειδικότητα.
3.5 Οι συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από το Ν. 1264/82, θα καταβάλλονται με τα πλήρη ημερομίσθια (εργατικά και ασφαλιστικά) από τον εργοδότη και θα χορηγούνται με έγγραφο της Ομοσπονδίας ή του πρωτοβάθμιου Σωματείου.
Άρθρο 4
Επιδόματα
4.1 Το επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% δίδεται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς, χήρους - χήρες, διαζευγμένους, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον αυτές έχουν την επιμέλεια τέκνου ή τέκνων.
4.2 Τα επιδόματα των ειδικοτήτων τα οποία περιλαμβάνονται στο υπό έγκριση επαγγελματικό περίγραμμα του Κλάδου Βαθμοφόρων από το ΕΚΕΠΙΣ θα υπολογίζονται επί του βασικού μισθού κάθε εργαζομένου βάσει του
άρθρου 4 της ΕΓΣΣΕ.
Άρθρο 5
Κατώτατο Εργατικό Κόστος
5.1 Προσδιορισμός κατώτατου εργατικού κόστους: τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν το ελάχιστο εργατικό κόστος που θα διέπει το καθεστώς σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς καθώς και σε απευθείας αναθέσεις έργου θα είναι αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Επίσης θα υπάρχει συνυπευθυνότητα των συμβαλλομένων μερών, δηλ. της αναθέτουσας αρχής ή του ιδιώτη και της Ι.Ε.Π.Υ.Α. για την τήρηση των ανωτέρω. Αν δεν τηρούνται τα ανωτέρω τότε θα θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ οι συναφθείσες κατά παράβαση των ανωτέρω συμβάσεις και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα τιμωρούνται με πρόστιμο που θα ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο.
5.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ορισμένων επιχειρήσεων του Κλάδου στους διαγωνισμούς, με συνέπεια, την μη εφαρμογή της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας και τελικό αποδέκτη τους εργαζόμενους {με μισθούς κάτω και της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), την μη νόμιμη απόδοση των ασφαλιστικών ει­σφορών προς το ΙΚΑ (που σημαίνει πάνω από εκατό εκατομμύρια ευρώ εισφοροδιαφυγή κ,λ.π.) συμφωνούν και αποδέχονται ρητά να ζητήσουν από το αρμόδιο Υπουργείο να προσθέσει στην διάταξη του άρθρου 68 του νόμου 3863/2010 ως μια εκ των αιτιών ακυρότητας των, στην εν λόγω διάταξη προβλεπομένων συμβάσεων εργολαβίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και την παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και την συνυπευθυνότητα με την επιβολή χρηματικού προστίμου σε οποιαδήποτε σύμβαση δημόσια είτε ιδιωτική.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
6.1 Εάν οι βασικοί μισθοί που θα διαμορφωθούν αντίστοιχα από την ΕΓΣΣΕ είναι υψηλότεροι από τους υφιστά­μενους, τότε θα επαναδιαπραγματευθούν και οι βασικοί μισθοί της παρούσας ΚΣΣΕ.
6.2 Αποφάσεις διαιτησίας, Σ.Σ.Ε., ατομικές συμβάσεις, προεδρικά διατάγματα που ορίζουν αποδοχές ανώτερες από τις προβλεπόμενες από την παρούσα δεν θίγονται.
6.3 Ό,τι δεν τροποποιείται ρητά με την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε, εξακολουθεί να ισχύει, ως ίσχυε πριν την υπογραφή της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Απολύσεις, περικοπή συντάξεων και εργασιακή εφεδρεία αποφάσισε η κυβερνητική Επιτροπή (-20% για όλους στις συντάξεις πάνω από 1200 ευρώ, -40% στους κάτω των 55 για ποσά άνω των 1000 ευρώ, στις 5000 ευρώ το αφορολόγητο)

Έξι εξειδικευμένα μέτρα που, σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση του υπουργού Επικρατείας και κυβερνητικού εκπροσώπου, Ηλία Μόσιαλου «οδηγούν στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2011 και του 2012 και επιτρέπουν την ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2014», αποφάσισε η κυβερνητική επιτροπή μετά από πολύωρη συνεδρίαση στην Βουλή υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου.
Ειδικότερα η κυβερνητική επιτροπή αποφάσισε:
α) Το αφορολόγητο όριο τοποθετείται στις 5.000 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή στο μέσο επίπεδο των κρατών της ευρωζώνης.
β) Το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο θα είναι πραγματικά, ενιαίο, αξιοκρατικό, διαφανές και δίκαιο, δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και των στελεχών της.
γ) Δεν επέρχεται καμία μείωση στις συντάξεις ύψους μέχρι 1.200 ευρώ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα περικοπεί το 20% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, ώστε να διασφαλίζεται η αναλογικότητα και η εσωτερική δικαιοσύνη του συστήματος. Ειδικά για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών και ωσότου αυτοί φτάσουν στην ηλικία των 55 ετών, θα περικοπεί κατά 40% το τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.
δ) Ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας θα εφαρμοστεί με στόχο έως το τέλος του 2011 να υπαχθούν σε αυτή 30.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με την εφαρμογή αξιοκρατικών και διαφανών κριτηρίων υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ ώστε να εντοπιστεί το πραγματικά πλεονάζον προσωπικό. Αυτό αφορά δηλαδή συνολικά το 3% περίπου των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
ε) Η Κυβερνητική επιτροπή έλαβε επίσης μια σειρά αποφάσεων για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και κυρίως των ιδιωτικοποιήσεων, του ανοίγματος των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας και την αναδιάρθρωση των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
στ) Το εθνικό φορολογικό σύστημα που θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα δώσει οριστικό τέλος σε μια σειρά από αδικίες και ανισότητες που κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες και οι οποίες υπονομεύουν την κοινωνική και αναπτυξιακή συνοχή της χώρας.
Όπως αναφέρεται στην δήλωση του κ. Μόσιαλου, οι συζητήσεις με την τρόικα θα ολοκληρωθούν μετά την άφιξη των επικεφαλής της στην Αθήνα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Επιπλέον ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι «είναι απολύτως δεδομένη η θεμελιώδης στρατηγική επιλογή της χώρας να καταστεί και πάλι μια δημοσιονομικά ανεξάρτητη και ισότιμη χώρα - μέλος της ευρωζώνης, φτάνοντας το ταχύτερο δυνατόν σε πρωτογενή πλεονάσματα», ενώ αναφερόμενος στα έξι ειδικευμένα μέτρα επισημαίνει ότι «οι επιλογές αυτές στέλνουν και στους εταίρους μας και στις αγορές το μήνυμα πως η Ελλάδα και θέλει και μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, μένοντας πάντα στον σκληρό πυρήνα του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

ΠΗΓΗ: www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Η περιπέτεια της προσωρινής σύνταξης

Τα ασφαλιστικά Ταμεία, οι συντάξεις και τα επιδόματα δεν είναι μόνο ποσοτικά μεγέθη. Είναι και η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, ο υπέρμετρα μεγάλος χρόνος αναμονής για την υπογραφή του χρόνου προσμέτρησης στις διαδοχικές συντάξεις και η γενικότερη κωμωδία γύρω από την υποτιθέμενη δυνατότητα που έχουν οι ασφαλισμένοι στην προσωρινή σύνταξη έως ότου εκδοθεί η οριστική απάντηση. Σε όλη αυτήν την ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι ασφαλισμένοι δεν έχουν προστρέξει σε διαμεσολάβηση δικηγορικών γραφείων και τηλεοπτικών αστέρων επί ασφαλιστικών θεμάτων, αναδεικνύεται η μεγάλη ευθύνη των Ταμείων και ειδικότερα των υπαλλήλων και προϊσταμένων τους. Οσοι προστρέχουν να συνταξιοδοτηθούν και έχουν την ατυχία να αλλάξουν τουλάχιστον δύο Ταμεία κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου παραμένουν ένα χρόνο ή και περισσότερο χωρίς μισθό και σύνταξη. Σε αυτές τις συνθήκες δημιουργείται εύλογη απορία για την κινητικότητα που παρατηρείται ανάμεσα σε γραφεία που εκδίδουν σε σύντομο χρονικό διάστημα συντάξεις και πρώην υπαλλήλους. Πρόκειται άραγε για τους ίδιους υπαλλήλους και τον ίδιο μηχανισμό που συνέβαλαν στη διόγκωση του τεράστιου μηχανισμού επιδότησης πλασματικών αναπηρικών συντάξεων; Εάν ναι, πώς θα υλοποιηθεί η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου για συντάξεις εντός 75 ημερών ή για καταβολή προσωρινής σύνταξης όταν σε ορισμένες περιπτώσεις ανοικτά υπονομεύεται η εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου από τις υπηρεσίες σε ορισμένα Ταμεία και δη στο ΙΚΑ, στο οποίο ουδέποτε ανταποκρίνονται οι αρμόδιοι στις τηλεφωνικές κλήσεις των ασφαλισμένων;

ΠΗΓΗ: Kathimerini.gr

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Τι είναι το εργόσημο και πώς εφαρμόζεται


Το εργόσημο, το οποίο θεσμοθετήθηκε με το νέο ασφαλιστικό νόμο, (ν.3863/2010), δίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, τη δυνατότητα σε όλους όσους απασχολούν εργαζόμενους σε κατ’ οίκον περιστασιακές εργασίες όπως:
 • οικιακούς βοηθούς,
 • νοσοκόμους,
 • συνοδούς,
 • baby sitters,
 • οικοδιδάσκαλους,
 • κηπουρούς,
 • κομμωτές,
 • μακιγιέρ,
 • ξυλουργούς,
 • υδραυλικούς,
 • ηλεκτρολόγους κ.λπ., να μπορούν εύκολα να τους απασχολούν με απόλυτη διασφάλιση και νομιμότητα.

Στη νέα διαδικασία υπάγονται ενδεικτικά οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες:
 • Οι υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας, (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό).
 • Οι κηπουρικές εργασίες και οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες οι οποίες δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.
 • Η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, η φύλαξη και η μεταφορά νηπίων και βρεφών, η παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους, και η συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Κατά τη διαδικασία της εφαρμογής του εργοσήμου, ο εργοδότης προσέρχεται στα ΕΛΤΑ ή στις Τράπεζες και προαγοράζει τον αριθμό των εργοσήμων που επιθυμεί, προκειμένου να τα αποδώσει στον απασχολούμενο έναντι της αμοιβής, που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους. Η τιμή αγοράς του εργοσήμου περιλαμβάνει την αμοιβή του απασχολούμενου και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
Ο απασχολούμενος μεταβαίνει ο ίδιος στα ΕΛΤΑ ή στις Τράπεζες, προκειμένου να εξαργυρώσει τα κουπόνια του και εισπράττει το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό.
Οι ασφαλιστικές εισφορές μεταβιβάζονται αυτόματα από τα ΕΛΤΑ ή τις Τράπεζες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο εργαζόμενος κατοχυρώνει τα δικαιώματά του, για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.
Οι καταβληθείσες ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη κατά τα 2/3 και από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου κατά το 1/3.

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Η μη καταβολή δεδουλευμένων, καθημερινή υπόθεση. Μπαράζ καθυστερήσεων από τις επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα.

Θεαματική αύξηση, που αγγίζει το 40%, εμφανίζουν στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 οι μηνυτήριες αναφορές προς την επιθεώρηση εργασίας. Συνολικά, 7 στις 10 περιπτώσεις αφορούν καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων από τις επιχειρήσεις, που είναι μεταξύ των κυριότερων παραβάσεων που διαπιστώνουν οι κοινωνικοί επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασία (Σ.ΕΠ.Ε.)
Η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών αφορά κυρίως εμπορικές επιχειρήσεις (καταστήματα), αλλά δεν είναι το μόνο: απολύσεις χωρίς αποζημίωση, οφειλές επιδομάτων αδείας, άρνηση χορήγησης αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων σε μισθωτούς, εξαναγκασμός σε υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων με μικρότερα ποσά αποδοχών, παραβίαση ωραρίου (ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο σε τράπεζες, οι οποίες επικαλούνται δήθεν ταμειακό λάθος...).
Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό αύξησης των εργατικών διαφορών. Το πρώτο εξάμηνο φέτος ήταν περισσότερες κατά 8,9% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 και κατά 2,76% την ίδια περίοδο το 2010. Ωστόσο, το 53% των περιπτώσεων επιλύεται, απαλλάσσοντας έτσι εργαζόμενους και εργοδότες από τις δικαστικές αντιδικίες. Όπως καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία, ολοένα και περισσότερο φαίνεται να επιλέγεται η οδός της συμφιλίωσης σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Αυτό συμβαίνει γιατί σε περίοδο κρίσης όλο και περισσότεροι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες, παρά να προσβλέπουν στη δικαίωσή τους μέσω χρονοβόρων δικαστικών διεκδικήσεων.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 3986/2011 (Από 01.08.2011)

Με το νόμο 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/01.07.11) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 44 παρ. 9, αυξάνονται από 01.08.2011 οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ του κάδου Ανεργίας κατά 0,50% εκάστη. Ήτοι, σύνολο 5% (Προηγούμενα ποσοστά 1,33% ασφαλισμένου και 2,67% εργοδότη, σύνολο 4,00%).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α.
ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Από 01.08.2011

ΦΟΡΕΑΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ασφ/νου
Εργοδότη
Σύνολο
Ι.Κ.Α.
Ασθένεια, παροχές σε είδος
2,15
4,30
6,45
Ασθένεια, παροχές σε χρήμα
0,40
0,80
1,20
Σύνταξης
6,67
13,33
20,00
Επαγγελματικού κινδύνου
-
1,00
1,00
Βαρέων επαγγελμάτων
2,20
1,40
3,60
Ι.Κ.Α.
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
3,00
3,00
6,00
Ο.Α.Ε.Δ.
Ανεργίας
1,83
3,17
5,00
Στράτευσης
-
1,00
1,00
Οικογενειακών επιδομάτων, ΔΛΟΕΜ
1,00
1,00
2,00
Προστασία Εργαζομένων από αφερεγγυότητα εργοδοτών, ΛΠΕΑΑΕ
-
0,15
0,15
Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, ΛΕΠΕΕ-ΕΛΠΕΚΕ
-
0,45
0,45
Ειδικός λογαριασμός Ανεργίας, ΕΚΛΑ
0,10
0,26
0,36
Ο.Ε.Κ.
Εργατικής Κατοικίας
1,00
0,75
1,75
Ο.Ε.Ε.
Εργατικής Εστίας
0,35
0,35
0,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Κλάδοι Ασφ/σης
Κατηγορίες εργαζομένων
Εισφορές
Ασφ/νου
Εργοδότη
Σύνολο
Ι.Κ.Α.
με Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι
19,95
40,766
60,716
Ι.Κ.Α.
χωρίς Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι
15,70
36,076
51,776