Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Απολύσεις θα κάνουν 7 στις 10 εταιρείες και μειώσεις μισθών 3 στις 10


Στη μείωση του προσωπικού τους εντός των επόμενων 6 μηνών πρόκειται να προχωρήσουν 7 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο HR Pulse, τη νέα έρευνα που διενεργεί η ICAP People Solutions. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της συγκεκριμένης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής έρευνας, 3 στις 10 εταιρείες που απάντησαν στο HR Pulse θα έχουν προβεί σε μειώσεις μισθών σε διάστημα 6 μηνών. Σημειωτέον πως τα αποτελέσματα της πρώτης αναφοράς περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που καταχωρήθηκαν μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2012, το 64% των εταιρειών που απάντησαν είναι ελληνικές, ενώ το 53% έχει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι μελετούν μέτρα μείωσης του κόστους, αλλά λίγοι έχουν εισάγει διαδικασίες μείωσης κόστους που συνδέονται με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αξιοσημείωτο είναι πως σχετικά λίγοι μέχρι τώρα έχουν προβεί σε σημαντικές περικοπές παροχών προς το προσωπικό.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού (HR Metrics) που για πρώτη φορά συλλέγονται συστηματικά και δείχνουν μεταξύ άλλων ότι ο μέσος όρος κόστους μισθοδοσίας για έναν Director είναι 105.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο αντίστοιχος για έναν manager/supervisor κυμαίνεται στα 55.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου