Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012


 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
2011 - 2012
Όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012
(ΦΕΚ 38 Α΄)
1.       1. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
1/7/2011
14/2/2012
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
33,57
26,18
3,93
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ
34,80
27,49
4,12
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
36,46
28,80
4,32
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
38,11
30,11
4,52
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
39,78
31,42
4,71
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
41,43
32,73
4,91
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
43,11
34,03
5,10
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
1/7/2011
14/2/2012
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
36,92
28,80
4,32
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ
38,16
30,11
4,52
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
39,83
31,42
4,71
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
41,47
32,73
4,91
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
43,14
34,04
5,11
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
44,80
35,35
5,30
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
46,47
36,65
5,50
2.       2ΑΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
1/7/2011
14/2/2012
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
751,39
586,08
3,52
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ
813,99
644,69
3,87
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
887,99
703,30
4,22
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
961,99
761,90
4,57
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
1/7/2011
14/2/2012
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
826,54
644,69
3,87
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ
889,13
703,30
4,22
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
963,13
761,91
4,57
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ
1037,13
820,51
4,92

 1      Θα ακολουθήσουν πίνακες για τους νέους κάτω των 25 ετών και μαθητευόμενους...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου