Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣHΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΛΠ.


Μέσω του νέου συστήματος του Ο.Α.Ε.Δ. οι πολίτες θα έχουν άμεση ενημέρωση για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, θα ενημερώνονται για τα προγράμματα απασχόλησης που βρίσκονται σε ισχύ και θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε αυτά, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παροχής βεβαιώσεων ανεργίας, πληρωμής επιδομάτων και παροχών κ.λπ.
Η αναβάθμιση της πύλης του Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό να αποτελέσει το μέσο επικοινωνίας του Οργανισμού με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα ενημέρωσης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Θα δίνει επίσης την δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικών σημειωμάτων εκ μέρους των αναζητούντων εργασία και κενών θέσεων εργασίας εκ μέρους των εργοδοτών
Οι χρήστες αρχικά θα εγγράφονται στο σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να κάνουν χρήση των διαδικτυακών του υπηρεσιών.
Οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται, καθώς και για προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και ευκαιρίες απασχόλησης, να αναζητούν αγγελίες ή/και στοιχεία επιχειρήσεων  εταιρειών, να αναρτούν και να διαχειρίζονται το βιογραφικό τους σημείωμα, να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με την τυχόν ανταπόκριση εργοδοτών στην προσφορά εργασίας εκ μέρους τους κ.ά.
Οι εργοδότες θα μπορούν να αναζητούν βιογραφικά σημειώματα εργαζομένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, να καταχωρίζουν και να διαχειρίζονται αγγελίες αναζήτησης προσωπικού, καθώς και να ενημερώνονται για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου