Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Ο χώρος στάθμευσης στον χώρο εργασίας δεν φορολογείται…

Σε ερμηνεία της... ερμηνευτικής εγκυκλίου κατέφυγε το υπουργείο Οικονομικών. Διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ότι δεν θεωρούνται εισόδημα η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στον χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στον χώρο εργασίας!.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγές στη διάταξη με τη φορολόγηση των εταιρικών παροχών αφήνουν στην κυβέρνηση μετά τη «φωτιά» την οποία «άναψε» σε χιλιάδες φορολογούμενους η ερμηνευτική εγκύκλιος-δυναμίτης που εξέδωσε η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνη Σαββαΐδου.
Η αναστάτωση ήταν τέτοια που χθες δόθηκε εντολή από το Μαξίμου για έκτακτη επεξήγηση της εγκυκλίου από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το ποιες παροχές σε είδος θα φορολογούνται και ποιες όχι.
Με τις διευκρινίσεις οι οποίες δόθηκαν από τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, παρούσης της Αικατερίνης Σαββαΐδου, η κυβέρνηση «ανέκρουσε πρύμναν» σε σχέση με τα δεδομένα της εγκυκλίου.
Ενώ στην εγκύκλιο ήταν εμφανής η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών για καθολική φορολόγηση όλων των εταιρικών παροχών που ξεπερνούν σε αξία τα 300 ευρώ, με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν μια τεράστια γκάμα από αυτές βρέθηκαν εκτός.
Σύμφωνα με τον κ. Μαυραγάνη, δεν φορολογούνται παροχές σε είδος οι οποίες δίνονται σε όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό μιας επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, δεδομένου ότι οι συμφωνημένες αυτές παροχές καλύπτουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης.
Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος λαμβάνει κατασκηνωτικό επίδομα ή επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού από την εταιρεία όπου εργάζεται, το οποίο αναφέρεται στη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει, το ποσό αυτό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο φορολογητέο εισόδημα. Στην αντίθετη περίπτωση θα φορολογείται κανονικά.

Τα εταιρικά κινητά
Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων, για τα οποία ο σάλος που προκλήθηκε ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, αυτά δεν θα φορολογούνται με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης θα προσκομίσει βεβαίωση του εργοδότη. Και αυτό σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους του προγράμματος (πάγιο χρήσης), οπότε «απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ότι και το υπερβάλλον αυτό ποσό αφορά επαγγελματική χρήση».
Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, για τους χαμηλόμισθους δεν τίθεται θέμα φορολογικής επιβάρυνσης, αφού οι παροχές αυτές προορίζονται κατά κανόνα για τα υψηλόβαθμα στελέχη που έχουν και μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα.
Βέβαια, τέτοιους είδους αναφορές, όπως και για το αφορολόγητο των 300 ευρώ πάνω από το οποίο θα φορολογείται η αξία της παροχής, δεν υπήρχαν μέσα στην εγκύκλιο της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων που εστάλη στις εφορίες.

Νόμος του Στουρνάρα
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η κ. Σαββαΐδου απλώς ερμήνευσε τον νόμο (4172/2013) που είχε ψηφιστεί πριν από έναν χρόνο και είχε θεσπιστεί επί υπουργίας Γιάννη Στουρνάρα, ενώ σύμβουλος του υπουργού σε φορολογικά θέματα ήταν ο Νίκος Καραβίτης – γνωστός από το «αλαλούμ» με τον ΕΝΦΙΑ.
Η εγκύκλιος Σαββαΐδου προέβλεπε την εφαρμογή των διατάξεων βάσει των οποίων οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση εταιρικών τηλεφώνων, τους δίνονται δωροεπιταγές ή πιστωτικές κάρτες, τους πληρώνει ο εργοδότης τον παιδικό σταθμό του παιδιού τους θα φορολογούνται επιπλέον, καθώς θεωρούνται υπό προϋποθέσεις παροχές σε είδος και θα προσαυξάνουν το εισόδημά τους. Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2014 και μετά.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του από μισθωτή εργασία στην πραγματική αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ως αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που βαρύνει τον εργοδότη, αποδεικνύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών του.
Σε αυτό το εισοδηματικό όριο ανήκουν τα εταιρικά κινητά τηλέφωνα που δίνονται σε εργαζόμενους για να πραγματοποιούν τηλέφωνα εκτός της εργασίας τους. Αντίθετα, χωρίς όριο είναι παροχές όπως η παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και η παραχώρηση κατοικίας.
Στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή που χορηγείται στον μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, οι οποίες, ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
Παροχές σε είδος οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στον χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στον χώρο εργασίας κ.λπ.
Οι παροχές οι οποίες φορολογούνται ακόμη και αν είναι κάτω από 300 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών είναι:
● Τα αυτοκίνητα που παρέχονται στα υψηλόβαθμα στελέχη (status cars – αφορά τη φορολόγηση του 30% της απόσβεσης ή του μισθώματος) και όχι αυτά που παραχωρούνται για επαγγελματική χρήση.
● Η διαφορά επιτοκίου των δανείων που δίνονται σε εργαζόμενους.
● Τα δικαιώματα προαίρεσης αγορών – τα περίφημα stock options.
● Η παραχώρηση κατοικίας.

Ξεσηκωμός και στα ιδιωτικά σχολεία για την επίμαχη εγκύκλιο
Σφοδρότατες αντιδράσεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προκάλεσε η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τη φορολογία των «παροχών σε είδος», η οποία απειλεί να καταργήσει μια μακρά πολιτική μείωσης των διδάκτρων (ενίοτε έως και 100%) στα ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, αλλά (σε αρκετές περιπτώσεις) και του υπόλοιπου προσωπικού. Ακόμα και ο Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων αντέδρασε εκδίδοντας μια σκληρή ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει την άδικη και τιμωρητική στάση της Πολιτείας απέναντι στους γονείς των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων, ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ή μη, παρά το γεγονός ότι εκείνοι «απαλλάσσουν το κράτος από τα έξοδα εκπαίδευσης των παιδιών τους».
«Τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία για πολλές δεκαετίες τώρα», αναφέρει ο Σύνδεσμος, «εφαρμόζουν οικειοθελώς πολιτικές μείωσης των διδάκτρων τους προς τα παιδιά των εκπαιδευτικών τους. Οι εκπτώσεις αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ιδιωτικού σχολείου και σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 100% των διδάκτρων». Το υπουργείο Οικονομικών, τονίζει ο Σύνδεσμος, «πλέον τερματίζει βίαια και αδικαιολόγητα αυτήν τη δυνατότητα«, ενώ «πέρα από το ότι φορολογεί μια παροχή προς τα παιδιά των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων που δεν προσαυξάνει το εισόδημά τους (ο εκπαιδευτικός δεν θα έγραφε τα παιδιά του σε οποιοδήποτε ιδιωτικό σχολείο αναλώνοντας εισόδημα), στην παρούσα περίοδο οικονομικής δυσπραγίας είναι βέβαιο ότι τέτοια επιβάρυνση κανένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει. Ως αποτέλεσμα, θα αναγκαστεί να «ξεριζώσει» το παιδί του από το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο χρόνια τώρα φοιτούσε, και, προφανώς, να το μεταγράψει σε δημόσιο σχολείο, μετατρέποντας έτσι την ωφέλεια του Κράτους σε δαπάνη του». Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομιών αφήνει εκτός φορολόγησης τις υποτροφίες (σε τέκνα είτε εκπαιδευτικών των μονάδων είτε άλλων) και όχι την παροχή δωρεάν φοίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου