Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008

H Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

H Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Ετών 2008 και 2009
Κατατέθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης (Π.Κ.Υπ.Απ. & Κοι/κής Προ/σίας 13/18-4-2008) η Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και έχει άμεση εφαρμογή από 1/1/2008.Η συμφωνία προβλέπει αυξήσεις σε τρεις δόσεις από 1/1/2008 αύξηση 3,45%,από 1/9/2008 αύξηση 3% και από 1/5/2009 ποσοστό αύξησης 5.5%.