Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Ποιές είναι από Ιανουάριο οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο


Την πρώτη ψυχρολουσία των φορολογικών μέτρων θα υποστούν σύντομα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με αποδοχές πάνω από 20 χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο, μισθωτοί και συνταξιούχοι που περιμένουν την Πέμπτη να ζεσταθεί το πορτοφόλι τους, θα δουν το εισόδημά τους ακόμα πιο λίγο… 
Από τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα και από τις συντάξεις του Ιανουαρίου αρχίζουν οι σημαντικές μειώσεις στα λαϊκά εισοδήματα, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου θα υπολογιστεί με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο.
Τη μεγαλύτερη πίεση στα εισοδήματά τους θα δεχθούν οι οικογενειάρχες, μετά την κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου τέκνων. Με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου, μισθωτός με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12 χιλιάδες ευρώ φορολογείται για τα εισοδήματα του 2012 με 300 ευρώ αλλά για τη φορολόγηση εισοδημάτων του 2013, ο φόρος θα φθάσει στα 540 ευρώ.
Δηλαδή, ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε μήνα από τις αποδοχές αυξάνεται στα 37,99 ευρώ έναντι 21,10 ευρώ το 2012 και οι μηνιαίες του αποδοχές να μειωθούν κατά 16,90 ευρώ.
Απώλειες στο μηνιαίο μισθό έχουν επίσης μισθωτοί με ένα παιδί και με ετήσιες μικτές αποδοχές από 8.000 ευρώ , μισθωτοί με δύο παιδιά με εισοδήματα από 12.000 ευρώ και πάνω, καθώς και τρίτεκνοι μισθωτοί με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ και πάνω!
Φορολογική τιμωρία στους… πολύτεκνους!
Το τραγελαφικό της ιστορίας είναι ότι ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και οι οικονομικοί «φωστήρες» που τον περιστοιχίζουν είχαν τη φαεινή ιδέα, σε μια χώρα με σοβαρό πρόβλημα από την υπογεννητικότητα να επιβαρύνουν τους πολύτεκνους φορολογουμένους. Όσα περισσότερα παιδιά έχει ο υπόχρεος τόσο μεγαλύτερη είναι η μηνιαία επιβάρυνση!

Ας τα δούμε χειροπιαστά:
  • Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και ένα παιδί θα χάσει 12 ευρώ το μήνα.
  • Μισθωτός με δύο παιδιά και το ίδιο εισόδημα χάνει 26 ευρώ το μήνα.
  • Μισθωτός με τρία παιδιά χάνει 46,40 ευρώ το μήνα.
  • Μισθωτός χωρίς παιδιά και εισόδημα 15.000 ευρώ έχει από την άλλη πλευρά όφελος 2,80 ευρώ το μήνα!

Στα πολύ χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, με ετήσιο εισόδημα από 9 έως 10 χιλιάδες ευρώ, προβλέπονται μικρές αυξήσεις έως και 28 ευρώ το μήνα για μισθωτούς και συνταξιούχους.
Νέες φορολογικές κλίμακες
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά η φορολόγηση των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με βάση μια νέα φορολογική κλίμακα στην οποία δεν θα υπάρχει πλέον σταθερό αφορολόγητο κλιμάκιο εισοδήματος ούτε πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για όσους φορολογούμενους βαρύνονται με παιδιά.
Στα τρία κλιμάκια φορολογητέου εισοδήματος αντιστοιχούν συντελεστές φόρου 22%, 32% και 42%.
Πρακτικά , συντελεστή φόρου 22% έχουν όλα τα ετήσια εισοδήματα ως τα 25 χιλιάδες ευρώ. Από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ επιβλήθηκε συντελεστής φόρου 32% και για εισοδήματα από 42 χιλιάδες ευρώ και πάνω θα ισχύσει συντελεστής 42%.
Σημειώνεται ότι για ετήσια εισοδήματα ως 21.000 ευρώ, όποιος φόρος προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα μειώνεται κατά ένα ποσό σταθερής έκπτωσης ύψους 2.100 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τις αλλαγές στις μηνιαίες αποδοχές αναλόγως με τα ετήσια εισοδήματα μισθωτών με κανένα, ένα ή περισσότερα παιδιά.
Η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους μισθούς από την 1.1.2013
Μισθωτός με 1 παιδί

Ετήσιο
Μηνιαίες
Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Διαφορά

Εισόδημα
αποδοχές
Μέχρι 31.12.12
Από 1.1.2013
φόρου

5000
357,14
0
0
0

8000
571,43
7,04
0
-7,04

10000
714,29
21,11
7,04
-14,07

12000
857,14
35,18
37,99
2,81

15000
1071,43
73,17
84,43
11,26

17000
1214,29
103,43
115,39
11,96

18000
1285,71
121,01
130,86
9,85

20000
1428,57
156,19
161,82
5,63

25000
1785,71
244,14
267,36
23,22

30000
2142,86
360,23
415,11
54,88

35000
2500,00
483,35
562,86
79,50

40000
2857,14
606,48
710,61
104,13

50000
3571,43
873,84
1006,11
132,27

Μισθωτός με 2 παιδιά

Ετήσιο
Μηνιαίες
Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Διαφορά

Εισόδημα
αποδοχές
Μέχρι 31.12.12
Από 1.1.2013
φόρου

5000
357,14
0
0
0

8000
571,43
0
0
0

10000
714,29
7,04
7,04
0

12000
857,14
21,11
37,99
16,89

15000
1071,43
59,10
84,43
25,33

17000
1214,29
89,35
115,39
26,03

18000
1285,71
106,94
130,86
23,92

20000
1428,57
142,12
161,82
19,70

25000
1785,71
230,07
267,36
37,29

30000
2142,86
346,16
415,11
68,95

35000
2500,00
469,28
562,86
93,58

40000
2857,14
592,41
710,61
118,20

50000
3571,43
859,76
1006,11
146,34

Μισθωτός με 3 παιδιά

Ετήσιο
Μηνιαίες
Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Διαφορά

Εισόδημα
αποδοχές
Μέχρι 31.12.12
Από 1.1.2013
φόρου

5000
357,14
0
0
0

8000
571,43
0
0
0

10000
714,29
0
7,04
7,04

12000
857,14
0
37,99
37,99

15000
1071,43
37,99
84,43
46,44

17000
1214,29
68,25
115,39
47,14

18000
1285,71
85,84
130,86
45,03

20000
1428,57
121,01
161,82
40,81

25000
1785,71
208,96
267,36
58,40

30000
2142,86
325,05
415,11
90,06

35000
2500,00
448,18
562,86
114,68

40000
2857,14
571,30
710,61
139,31

50000
3571,43
838,66
1006,11
167,45

Μισθωτός χωρίς παιδιά

Ετήσιο
Μηνιαίες
Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Διαφορά

Εισόδημα
αποδοχές
Μέχρι 31.12.12
Από 1.1.2013
φόρου

5000
357,14
0
0
0

6000
428,57
7,04
0
-7,04

7000
500,00
14,07
0
-14,07

8000
571,43
21,11
0
-21,11

9000
642,86
28,14
0
-28,14

10000
714,29
35,18
7,04
-28,14

11000
785,71
42,21
22,51
-19,70

12000
857,14
49,25
37,99
-11,26

13000
928,57
61,91
53,47
-8,44

14000
1000,00
74,58
68,95
-5,63

15000
1071,43
87,24
84,43
-2,81

16000
1142,86
99,91
99,91
0,00

17000
1214,29
117,50
115,39
-2,11

18000
1285,71
135,09
130,86
-4,22

19000
1357,14
152,68
146,34
-6,33

20000
1428,57
170,26
161,82
-8,44

25000
1785,71
258,21
267,36
9,15

26000
1857,14
275,80
296,91
21,11

27000
1928,57
300,43
326,46
26,03

28000
2000,00
325,05
356,01
30,96

29000
2071,43
349,68
385,56
35,88

30000
2142,86
374,30
415,11
40,81

40000
2857,14
620,55
710,61
90,06

50000
3571,43
887,91
1006,11
118,20

60000
4285,71
1155,26
1301,61
146,34

100000
7142,86
2280,98
2483,61
202,63