Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Στο 17,1% εκτινάχθηκε η ανεργία τον Ιανουάριο

«Εκρηκτική» αύξηση, της τάξης του 37% (επιπλέον 208.098 άτομα) παρουσιάζει τον τελευταίο χρόνο (Ιανουάριος ’09 - Ιανουάριος ’10) ο αριθμός των «δηλωμένων» ανέργων, όπως προκύπτει από τις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (ο οποίος καταγράφει τους «κατά δήλωσή» τους άνεργους, σε αντίθεση με την ΕΣΥΕ η οποία «μετρά» ως «εργαζόμενους» ακόμη κι όσους έχουν απασχοληθεί έστω και 2 ώρες) οι άνεργοι έφτασαν μέσα στον Ιανουάριο τις 770.615.

Αριθμός που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών και με αναγωγή στο συνολικά απασχολούμενο εργατικό δυναμικό (4,5 εκατ. άτομα) εκτινάσσει το πραγματικό ποσοστό της πραγματικής ανεργίας στο 17,1%, έναντι του 9,8% που έχει ανακοινώσει, ως επίσημη στατιστική ανεργία, η ΕΣΥΕ (στοιχεία του Οκτωβρίου).

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Οι άνεργοι και οι υποαπασχολούμενοι που δηλώνονται ως «άνεργοι» στον ΟΑΕΔ με την προσδοκία να εξασφαλίσουν κάποια επιδοτούμενη θέση εργασίας ή ένα επίδομα κατάρτισης, αυξάνονται κατά χιλιάδες όχι μόνο από χρόνο σε χρόνο, αλλά, υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και ελλείψει νέων προγραμμάτων, από μήνα σε μήνα.

Έτσι, στο σύνολο των 208.098 νέων ανέργων, οι 154.784 προστέθηκαν στις λίστες της ανεργίας μέσα στο τελευταίο 4μηνο (+8.615 τον Ιανουάριο, +123.238 τον Δεκέμβριο λόγω και της εγγραφής στον Οργανισμό των εποχικά απασχολουμένων, +22.931 το Νοέμβριο και +70.706 τον Οκτώβριο που ήταν και ο μήνας των εθνικών εκλογών).

Κατά χιλιάδες αυξάνονται, ακόμη, όσοι δηλώνουν στον ΟΑΕΔ ότι αναζητούν θέση εργασίας (532.087 τον Ιανουάριο, από 520.000 τον προηγούμενο μήνα) καθώς και οι επιδοτούμενοι άνεργοι (276.420 τον Ιανουάριο από 263.000 τον προηγούμενο μήνα).

H ανεργία διαμορφώθηκε στο 10% για τον Δεκέμβριο στην ευρωζώνη από 9,9% που ήταν τον προηγούμενο μήνα και έναντι εκτίμησης των αναλυτών ότι θα φθάσει στο 10,1%. Για το σύνολο της ΕΕ η ανεργία ενισχύθηκε, επίσης οριακά, στο 9,6% από 9,5% που ήταν τον Νοέμβριο.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Αλλαγές σε συντάξεις - απασχόληση - εργασιακές σχέσεις

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Λοβέρδος έδωσε σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους το προσχέδιο με τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μπλοκάκια, μερική απασχόληση κ.α.) μαζί με αλλαγές στο τρόπο απονομής των συντάξεων και προγράμματα τόνωσης της απασχόλησης. Το Νομοσχέδιο θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.
Σύμφωνα με αυτό,
1/. Καθιερώνεται ρύθμιση που αφορά τη διαδικασία απονομής των συντάξεων, κυρίως της διαδοχικής ασφάλισης. Θεσμοθετείται με νέα μορφή την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση που προέβλεπε ο νόμος 2676 του 1999. Η βεβαίωση αυτή έχει τη μορφή προσυνταξιοδοτικής απόφασης, χορηγείται από κάθε ταμείο σε κάθε υποψήφιο συνταξιούχο μετά από αίτηση του, εφόσον, υπολείπονται μέχρι και δύο χρόνια, για τη συνταξιοδότηση και περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία με το ασφαλιστικό ιστορικό.
2/. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την απονομή των συντάξεων, έτσι ώστε, από την αρχή του 2011, να καταβάλλονται οι συντάξεις σε 3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για το λόγο αυτό πέρα από το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης, δημιουργείται στα ταμεία νέα κέντρα ανακεφαλαίωσης (ΚΑΝ) και ομάδες εργασίας για να αντιμετωπίσουν μέσα στους επόμενους μήνες το πρόβλημα των εκκρεμοτήτων για 150.000 περίπου αιτήσεις συνταξιοδότησης, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος καθυστέρησης που παρατηρείται.
3/. Οι ανασφάλιστοι έως σήμερα οικιακοί βοηθοί και εργάτες στα αγροκτήματα(εργάτες γης) θα πληρώνονται με ένα είδος κουπονιού ή επιταγής, την οποία θα εξαργυρώνουν στη συνέχεια στο ΙΚΑ ή στον ΟΓΑ. Σύμφωνα με το νέο σύστημα ο εργοδότης θα 'πληρώνει'' τον ασφαλισμένο με στο ΙΚΑ ή στον ΟΓΑ διπλότυπα κουπόνια. Το ασφαλιστικό ταμείο(το ΙΚΑ ή ο ΟΓΑ κατά περίπτωση) θα αποδίδει στον εργαζόμενο την καθαρή του αμοιβή παρακρατώντας την εισφορά, ενώ ο εργοδότης θα έχει έκπτωση φόρου. Η εκτίμηση είναι ότι με το νέο αυτό μέτρο ο ΟΓΑ και το ΙΚΑ θα έχουν καθημερινό όφελος περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ αφού στο σύστημα θα ενταχθούν περίπου 250.000 άτομα (κυρίως αλλοδαποί ).
4/. Εφαρμογή τετραετούς προγράμματος πρόσληψης ανέργων νέων, ηλικίας μέχρι 30 ετών (όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημέρα έναρξης του προγράμματος απασχολούν έως 50 άτομα, με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος. Πρόκειται για επιδότηση τόσο των εργοδοτικών εισφορών, όσο και των εισφορών του εργαζόμενου, που για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος θα αφορά το 100%, το δεύτερο το 75%, τον τρίτο χρόνο το 50% των εισφορών και τον τέταρτο η επιδότηση θα φορά το 25% των εισφορών. Για την προστασία των ήδη εργαζομένων, εισάγεται ως προϋπόθεση ότι ο εργοδότης που επιθυμεί να προσλαμβάνει ανέργους με επιδότηση των εισφορών, δεν θα πρέπει να προβαίνει σε απολύσεις προσωπικού.
5/. Προγράμματα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση και ειδικά κίνητρα για τους ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα όσους είναι πλησίον της συνταξιοδότησης.
6/. Ειδικά κλαδικά προγράμματα μετατροπής του επιδόματος εποχικής ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση σε κίνητρα για την διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.
7/. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων με έμφαση στους επαπειλούμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση την υποβολή τεκμηριωμένου επιχειρησιακού σχεδίου από την επιχείρηση ή ομάδες επιχειρήσεων, και με τις απαραίτητες πρόνοιες και ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή αναίτιας προσφυγής σε συστήματα διαθεσιμότητας, εκ περιτροπής εργασίας, και γενικότερα εκ των προτέρων μείωσης της απασχόλησης.
8/. Προγράμματα Κοινωνικής / Κοινωφελούς Εργασίας, με έμφαση στις ομάδες ανέργων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ανειδίκευτοι και ημι-ειδικευμένοι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, κλπ.) καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι δράσεις αυτές σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μέσω προγραμματικών συμφωνιών και συμπράξεων με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και του τρίτου τομέα της οικονομίας.
9/. Ειδικά κλαδικά προγράμματα μετατροπής του επιδόματος εποχικής ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, με έμφαση σε κίνητρα για την διεύρυνση της περιόδου λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.
10/. Ολοκληρωμένα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης για περιοχές σε κρίση, με έμφαση στις περιφέρειες με ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα ανεργίας, βασισμένα σε τοπικά δίκτυα υποστήριξης αποτελούμενα από φορείς των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τρίτου τομέα της οικονομίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
11/. Προγράμματα εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια επιδοτούμενης απασχόλησης για τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (πχ. περιβάλλον, ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων, κλπ.) σε συνεργασία με το Υπ. Περιβάλλοντος, την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς του τρίτου τομέα της οικονομίας.
12/. Προβλέπεται η τροποποίηση και βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας για ειδικές κατηγορίες αναπηρίας, προκειμένου η απόφαση συνταξιοδότησης να είναι οριστική. Αυτό θα συμβάλλει στην αποτροπή της ταλαιπωρίας που υφίστανται σήμερα, χιλιάδες άτομα με βαριές αναπηρίες, με τις συνεχείς επανεξετάσεις από τις υγειονομικές επιτροπές των ταμείων.
13/. Αρχίζουν έλεγχοι πανελλαδικά, με μικτά κλιμάκια, στελεχωμένα από 200 περίπου υπαλλήλους, από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το ΣΕΠΠΕ (Επιθεωρητές εργασίας), στοχευόμενα κατά προτεραιότητα στους κλάδους και στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα. Η σύνθεση των κλιμακίων θα αλλάζει τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Οι ελεγκτές θα ενημερώνονται για τις επιχειρήσεις που θα ελέγχουν λίγο πριν ξεκινήσουν τα κλιμάκια.
14/. Τίθεται σε πλήρη παρακολούθηση η καταβολή των εισφορών σε κάθε ταμείο, ανάλογα με τον τρόπο είσπραξης των εισφορών (ΙΚΑ με Α.Π.Δ, Ο.Α.Ε.Ε. με την καταβολή μέσω ΕΛΤΑ ή τράπεζας, κ.λπ.). Η επιχείρηση ή ο ασφαλισμένος θα ειδοποιείται άμεσα, για τυχόν καθυστέρηση στην πληρωμή της οφειλής του.
15/. Διατηρείται το πρόστιμο των 500 ευρώ ανά άτομο, για την ανασφάλιστη εργασία, το οποίο όμως διπλασιάζεται στις περιπτώσεις επανάληψης από την επιχείρηση, της ίδιας παράβασης.
16/. Θεσμοθετείται ειδικό πρόστιμο, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται από το ΣΕΠΠΕ, το οποίο καταλογίζεται σε περίπτωση παρεμπόδισης του ελεγκτικού έργου.
17/. Αναμορφώνεται το καθεστώς ασφάλισης για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους και επανακαθορίζεται με σαφή τρόπο την αρμοδιότητα του κάθε ταμείου, σε σχέση, με την υπαγωγή στην ασφάλιση του.
18/. Τροποποιούνται οι διατάξεις για την υποβολή της Α.Π.Δ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), έτσι ώστε να θεωρείται, ως μη γενόμενη, σε σχέση με τα πρόστιμα, στις περιπτώσεις που η υποβολή δεν συνοδεύεται με την καταβολή των εισφορών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
19/. Βελτιώνεται το πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών (Ν. 2676/1999) που θα είναι ενιαίο για όλα τα ταμεία. Διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην αποπληρωμή των χρεών τους. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις οφειλών και τη διατήρηση τους, θα είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πριν και μετά την ρύθμιση.

Εξάλλου με το νομοσχέδιο που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση προβλέπονται 10 προτάσεις για την προστασία των εργαζομένων στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης κλπ.
Αυτές είναι:
1/. ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για 3 συνεχείς μήνες.
2/. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ: Η εργασία που παρέχεται την 6η ημέρα με παραβίαση πενθημέρου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, θα αμείβεται με προσαυξημένο κατά 100% ημερομίσθιο (δηλ. ως παράνομη υπερωρία).
3/. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Κάθε συμφωνία για παροχή εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης υποβάλλεται εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης αν υπάρχει ωράριο μικρότερο από το κανονικό η εργασία θα παρέχεται συνεχώς και μια φορά την ημέρα και ο απασχολούμενος κάτω των 4 ωρών θα λαμβάνει αποδοχές προσαυξημένες κατά 7,5% και για παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης προσαύξηση 10%.
4/. ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας, ο εργοδότης μπορεί, αντί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, να επιβάλλει εκ περιτροπής απασχόληση έως 6 μήνες μέσα στο έτος (σήμερα δεν ισχύει κανένας χρονικός περιορισμός).
5/. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Στις συμβάσεις που θα συναφθούν ή θα ανανεωθούν μετά τη ψήφιση του νέου νόμου, η ενοικίαση εργαζομένων θα γίνεται με τους ίδιους όρους εργασίας (αμοιβές, ωράρια, ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κ.α.) που έχει το προσωπικό του έμμεσου εργοδότη και σε καμία περίπτωση κατώτερες από εκείνες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια 12 μηνών (μαζί με τις ανανεώσεις) και 18 μηνών (σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού) διαφορετικά θα μετατρέπεται η σύμβαση σε αορίστου χρόνου. Το ίδιο και αν δεν μεσολαβεί μεταξύ των ανανεώσεων διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Πρόστιμα 2.936 ευρώ - 29.360 ευρώ θα προβλέπονται για κάθε παράβαση.
6/. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Δεν θα μπορεί να υπερβεί τους 3 μήνες ετησίως, θα αποφασίζεται υποχρεωτικά ύστερα από διαβούλευση (και υποχρεωτικά ύστερα από την έγκριση του υπουργού Εργασίας αν πρόκειται για ΔΕΚΟ) και σε περίπτωση παραβίασης η επιχείρηση θα καταβάλλει πλήρεις αποδοχές.
7/. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Καθιερώνεται περίοδος προσαρμογής 3 μηνών μετά την παρέλευση των οποίων εντός 15ημέρων ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς (κανονικής εργασίας).
8/. ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ: Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες των δύο περιόδων ύστερα από αίτηση του μισθωτού.
9/. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Για να εφαρμοστούν ελαστικά ωράρια εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συνδικάτων (το λόγο θα έχουν τα κλαδικά σωματεία ή οι Ομοσπονδίες σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 άτομα).
10/. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Επεκτείνεται η επιβολή προστίμων 500 ευρώ - 50.000 ευρώ από τους Επιθεωρητές Εργασίας σε εργοδότες που αρνούνται έλεγχο, δεν δίνουν στοιχεία και δεν συμμετέχουν σε συμφιλιωτικές διαδικασίας. Αυξάνεται, παράλληλα, στις 60 ημέρες (από 30 ημέρες) ο χρόνος για την προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρίς, όμως, να αναστέλλεται η πληρωμή του ποσού (όπως σήμερα) το οποίο θα εισπράττεται πλέον μέσω των Δ.Ο.Υ.Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Νέο νομοσχέδιο και εντατικοί έλεγχοι για τις ασφαλιστικές και εργασιακές υποχρεώσεις των εργοδοτών

Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στις ασφαλιστικές και εργασιακές υποχρεώσεις προωθεί άμεσα το υπουργείο Εργασίας, κλιμάκια του οποίου ξεκινούν από την 1η Φεβρουαρίου εντατικούς ελέγχους για την προστασία των εργαζομένων.

Στόχος των μικτών κλιμακίων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ είναι η επιστροφή των οφειλών από την εισφοροδιαφυγή και, κυρίως, η προώθηση ρύθμισης για επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους για οφειλές 11 δισ. ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, με εκπτώσεις μέχρι 50% και την εξόφληση των χρεών σε 30 έως 48 δόσεις.


Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Περίπτωση θανάτου του υπόχρεου σε υποβολή της δήλωσης συζύγου. (Αρ. Πρωτ: Δ12 1002854 ΕΞ2010 /12,01.2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(Δ16)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 337500
Fax : 210 3375316

ΘΕΜΑ: Είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Περίπτωση θανάτου του υπόχρεου σε υποβολή της δήλωσης συζύγου

Η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 χορηγείται για ενίσχυση της οικογένειας και δικαιούχος αυτής είναι ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης σύζυγος.
Κατά τη χορήγησή της, διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις που ο σύζυγος απεβίωσε μετά την υποβολή της δήλωσης οικον. έτους 2009, η σύζυγος δεν μπορούσε να εισπράξει την ενίσχυση.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό, οι ΔΟΥ πρέπει να χορηγούν στη σύζυγο, μετά από σχετική αίτησή της πιστοποιητικό, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αποβιώσας υπέβαλε κοινή δήλωση με τη σύζυγό του.
Με το πιστοποιητικό αυτό και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, η αρμόδια Τράπεζα θα χορηγεί στη σύζυγο την δικαιούμενη ενίσχυση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΑκριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α/α Κ. ΡΑΜΦΟΣ


Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης (Αθήνα, 18 / 01 /10 - Αριθ. Πρωτ. Σ67/2)

Ι.Κ.Α. - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) - Πληροφορίες: M. Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191 - FAX: 2105230046 - e-mail : diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ: « Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.»
ΣΧΕΤ: Η αρ. 80/2009 εγκύκλιος.

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3808/2009 και η με αρ. 2/90703/0026/10.12.2009 Υπουργική Απόφαση και παρασχέθηκαν οδηγίες για την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Α. Με το αρ.πρωτ. Φ80000/οικ.29729/2336/18.12.2009 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ( Γεν. Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων ) διευκρινίστηκαν, εκτός των άλλων τα εξής:
1.Στους συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν το ΕΚΑΣ, αλλά θα δικαιωθούν του επιδόματος για το έτος 2009, σύμφωνα με τη νέα Κ.Υ.Α., η οποία βρίσκεται στο στάδιο συνυπογραφής της από τους συναρμόδιους Υπουργούς, η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι 31/3/2010.
Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να ελέγχεται εάν έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση, εκ ποσού 200 ευρώ με κριτήριο το φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου.
2.Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.3808/2009 σε όλες τις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου, όπου υφίστανται περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, χορηγείται ένα ποσό έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης η οποία επιμερίζεται ανάλογα.
Επομένως όταν κάποια από τα δικαιοδόχα μέλη δεν δικαιούνται της οικονομικής ενίσχυσης για οποιοδήποτε λόγο, η οικονομική ενίσχυση είτε επιμερίζεται στους υπόλοιπους δικαιούχους είτε χορηγείται ολόκληρη στον μοναδικό δικαιούχο.
Σε περίπτωση συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται διαφορετικά ποσά οικονομικής ενίσχυσης, χορηγείται το μεγαλύτερο ποσό, το οποίο και επιμερίζεται ανάλογα.

Β. Δεδομένου ότι, όπως παρατηρήθηκε, πολλοί συνταξιούχοι μας –δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- έχουν λάβει ειδοποίηση και από τις τράπεζες για να πληρωθούν το εν λόγω επίδομα, σαν φορολογούμενοι, σας εφιστούμε την προσοχή όπως κατά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης ζητάτε από τους συνταξιούχους υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει και δεν δικαιούνται το επίδομα από άλλη πηγή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔA 58/2009 (Π.Κ. 36/31.12.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθμ.58/2009
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας»
(Πράξη Κατάθεσης: Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 36/31-12-2009)
Στις 23 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. στα επί της Πλ. Βικτωρίας αριθ. 7 - Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, Διαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω ενδιαφερομένων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) και αφετέρου: α) της Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και β) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Η διαφορά αφορά την σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών Ξένων Γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
Κατά την συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 23.12.2009, παρέστησαν, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, από μεν την πλευρά των εργαζομένων, οι κ.κ. Μιχάλης Κουρουτός, Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ, Δημήτρης Κάζαγλης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και Αλέκος Γούλας, Ταμίας του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς, δηλ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών δεν παρέστησαν, αν και κλητεύθηκαν νομίμως, όπως προκύπτει από τις σχετικές από 21.12.2009 εκθέσεις επιδόσεως.
Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:
Ο Διαιτητής σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.
β) Την με αριθμ. πρωτ. 2326/070Δ/11.12.2009 αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) για προσφυγή στην Διαιτησία, μετά το πέρας της διαδικασίας μεσολάβησης.
γ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2375/18.12.2009 πρόσκληση κοινής συνάντησης και ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την έκδοση Διαιτητικής Αποφάσεως, που εστάλη στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να γίνει κοινή συνάντηση και συζήτηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Και
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
α) Τα στοιχεία του φακέλλου, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια της διαδικασίας μεσολάβησης, στην οποία διαδικασία είχε παραστεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), καθώς και όσα αναπτύχθηκαν από τους εργαζόμενους προφορικά κατά την διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας.
β) Την από 1.9.2009 έγγραφη πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις της ΟΙΕΛΕ προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), την Ομοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για την κατάρτιση ΣΣΕ για τους καθηγητές κέντρων ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
γ) Την με αριθμ. πρωτ. 1808/114Μ/17.9.2009 αίτηση της ΟΙΕΛΕ προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, στην οποία επισυνάπτεται και σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».
δ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2240/1.12.2009 πρόταση της μεσολαβήτριας κ. Ε. Κουτσιμπού, την οποία πρόταση αποδέχθηκαν τόσο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), δηλ. η μόνη οργάνωση η οποία συμμετείχε κατά την διαδικασία μεσολάβησης και απέρριψαν οι οργανώσεις με την επωνυμία Ομοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
ε) Το γεγονός ότι, κατόπιν της ως άνω αποδοχής της πρότασης της μεσολαβήτριας, στις 18.12.2009 συνήφθη ΣΣΕ, ταυτοσήμου περιεχομένου με τα κατωτέρω οριζόμενα, μεταξύ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας.
στ) Την γενικότερη οικονομική κατάσταση κατά το έτος 2009, η οποία δεν επιτρέπει μεν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, που έθεσε η εργατική πλευρά, επιβάλλει όμως την στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού και ωρομίσθιου
Ο βασικός μηνιαίος μισθός και το βασικό ωρομίσθιο, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.8.2009, με βάση την υπ' αριθμ. 4/2008 ΔΑ του ΟΜΕΔ, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά 5,5% και διαμορφώνονται σε 683,78 Ευρώ και σε 9,48 Ευρώ, αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Επίδομα Πολυετίας
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό:
α) 5% με την συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
β) 5% με την συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
γ) 5% με την συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
δ) 5% με την συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
ε) 5% με την συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
στ) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων δυόμισι ετών (30 μήνες) υπηρεσίας,
ζ) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
η) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
θ) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
ι) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγούμενων εργοδοτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ (άρθρο 6 παρ. 3 και 4 της 11/89 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών).
Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
Ημερομηνία Κατάθεσης Διαιτητικής Απόφασης
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ


Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Μερικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου που δεν θα τις βρείτε δημοσιευμένες στο νομικό τύπο

1/. Αμοιβή εργασίας - Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και τις μη εργάσιμες εορτές. (1600/2006)

2/. Αμοιβή εργασίας - Πρόσθετη μη συναφής εργασία
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος (1547/2006)
3/. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις εργασίας (1475/2006)
4/. Παραγραφή - Αξιώσεις λόγω άκυρης καταγγελίας (1171/2006)
5/. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Αναγκαστική ισχύς (1532/2006)
6/. Σύμβαση ναυτικής εργασίας - Ευθύνη εφοπλιστή (1549/2006)
7/. Αρχή της ίσης μεταχείρισης - Παραβίαση από τον εργοδότη (31/2007)
8/. Εταιρείες - Ανώνυμη Εταιρεία (20/2007)

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Το νομοσχέδιο για την ταχύτερη πολιτογράφηση των μεταναστών (ιδίως των παιδιών τους που γεννιούνται στη χώρα μας) και τη μερική καθιέρωση δικαιώματος ψήφου στις δημοτικές εκλογές.

(1) ΝΑΙ ή (2)ΟΧΙ στο νομοσχέδιο έτσι όπως το έθεσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση; Σε ποια πλευρά βρίσκεται το σωστό και σε ποια το λάθος;
Προσωπικά πιστεύω ότι το σωστό βρίσκεται κάπου στη μέση στο (1,5), γιατί με τα σημερινά δεδομένα και αν πραγματικά θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μία πολιτισμένη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας και το (1) και το (2) πολύ ακραίες θέσεις θα τις χαρακτήριζα. Ευχής έργον είναι η Κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε μια μέση λύση. Διαφορετικά, αν οι εκφραστές του ΝΑΙ και του ΟΧΙ δεν συγκλίνουν και εμμείνουν να τείνουν προς τα άκρα τους, πολύ φοβάμαι πως το σχοινί θα σπάσει… με άσχημα επακόλουθα για την κοινωνική συνοχή και γενικότερα για όλους μας.

Η παράνομη μετανάστευση δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης και ιδεολογικής εκμετάλλευσης. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που απαιτεί λύση ή καλύτερα θα έλεγα πολιτισμένη διαχείριση. Απαιτεί και ρεαλιστικό ανθρωπισμό και σκληρές επιλογές (ανθρωπιστές στους λαθρομετανάστες, σκληροί στη λαθρομετανάστευση) αλλά, για να υλοποιηθεί, χρειάζεται μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση, μια ακμαία οικονομία, κι ένα οργανωμένο κράτος. Οι λαθρομετανάστες είναι άνθρωποι κατατρεγμένοι που έχουν ανάγκη την ευσπλαχνία μας. Η ανθρωπιά μας δοκιμάζεται όταν το βλέμμα μας συναντά το βλέμμα του αδύναμου «άλλου». Η οικονομική χρησιμότητα των μεταναστών είναι επιβεβαιωμένη από πληθώρα μελετών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι νόμιμοι σήμερα μετανάστες ήταν κάποτε παράνομοι. Επιβάλλεται όμως για όλους τους μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας, να προβλεφθούν νόμιμες μορφές συνεργασίας και να μπει οπωσδήποτε τέλος στην μαύρη εργασία.

Παραθέτω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως τις ανέγνωσα πρόσφατα στον ημερήσιο τύπο για περαιτέρω προβληματισμό όλων μας.
1/. "Ο πατέρας μου μπήκε στην Αμερική παράνομα από το καράβι που δούλευε το 1948 (...) Το θείο μου, τον μπάρμπα-Γιάννη τον έπιασαν και τον απέλασαν πέντε φορές. Μέχρι που την έκτη τα κατάφερε" Λόγια του ελληνοαμερικάνου πανεπιστημιακού Σπ. Ορφανού (Τα Νέα, στήλη του Γκασμέντ Καπλάνι, 2/1/2010)….
2/. "Δεν αρκεί να έχουν φοιτήσει μερικά χρόνια σε ελληνικά σχολεία, για να τους δίνεται η ιθαγένεια (...) Η εύκολη παραχώρηση ιθαγένειας στα παιδιά είναι από μόνη της ένα κίνητρο για τους παράνομους μετανάστες να τεκνοποιήσουν" ("Καθημερινής" ο Στ. Λυγερός, 3/1/2010)….Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Η επίσχεση εργασίας από τον εργαζόμενο είναι παράνομη, όταν δεν γίνεται μέσα στο πλαίσιο των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα).

Αυτό υπογραμμίζεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι ασκήθηκε παράνομα η επίσχεση εργασίας που έκαναν τέσσερις εργαζόμενοι σε ανώνυμη εταιρεία κατασκευής λεβήτων και ηλιακών θερμοσιφώνων στις Σέρρες.

Και τούτο, διότι η ανώνυμη εταιρεία καθυστέρησε για πρώτη φορά την πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους και αυτό συνέβη λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του εργοδότη.

Όπως διευκρινίζεται, ειδικότερα, στην απόφαση, κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, δηλαδή μπορεί να απέχει από την εργασία του έως ότου ο εργοδότης του εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει προς αυτόν.

Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, παύει να εργάζεται και ο εργοδότης του έχει την υποχρέωση για όσο διάστημα δεν ικανοποιεί τα νόμιμα αιτήματά του (καταβολή δεδουλευμένων, δώρων, επιδομάτων) να τον πληρώνει σα να εργαζόταν κανονικά.

Όμως, η επίσχεση πρέπει να γίνεται εντός του πλαισίου των προαναφερθέντων ορίων, που επιβάλλει ο Αστικός Κώδικας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εργαζόμενοι στην Α.Ε., που απασχολούνταν με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, άσκησαν το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, επειδή η εταιρεία δεν κατέβαλε τις συμφωνημένες αποδοχές των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2003.

Ο Άρειος Πάγος και το Εφετείο έκριναν ότι η σχετική επίσχεση ήταν "καταχρηστική, καθώς υπερβαίνει προφανώς τους κανόνες που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος" Σύμφωνα, επίσης, με την αρεοπαγιτική απόφαση (2253/2009):

- Η επίσχεση ασκήθηκε παράνομα, αφού η ανώνυμη εταιρεία καθυστέρησε για πρώτη φορά την πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους (για τους δύο αυτούς μήνες). Η καθυστέρηση οφειλόταν στο ότι ο ιδρυτής της εταιρείας, που είχε και την ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλεύθηκε σε κρατικό νοσοκομείο των Σερρών, κάτι που είχε ως συνέπεια την παροδική πτώση των εργασιών και των κερδών της εταιρείας.

- Μάλιστα, προσέφυγαν στην Επιθεώρηση Εργασίας των Σερρών, καταγγέλλοντας το γεγονός μη καταβολής των δεδουλευμένων δύο μηνών, αλλά προσέθεσαν αόριστα ότι διεκδικούν διαφορές αποδοχών, δώρων, επιδομάτων, κ.λπ., χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένα ποσά. (στην απόφαση του Αρείου Πάγου οι διαφορές αυτές χαρακτηρίζονται αβάσιμες).

- Οι εργαζόμενοι άσκησαν το δικαίωμα επίσχεσης χωρίς να ενημερώσουν την εταιρεία, ώστε να τις δώσουν τον εύλογο χρόνο να τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα ή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης από την απουσία των τεσσάρων εργαζομένων. Η μη ενημέρωση αυτή της ΑΕ προκάλεσε ζημιά στην επιχείρηση, καθώς μάλιστα διόγκωσε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

- Η ΑΕ είχε ασφαλίσει σε ιδιωτική εταιρεία το προσωπικό και είχε χορηγήσει κινητό τηλέφωνο, που το πλήρωσε η ίδια, σε όσους έκαναν εξωτερικές εργασίες


Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Αντισυνταγματικό το πλαφόν σε εφάπαξ βοήθημα

Αντισυνταγματικό είναι το «πλαφόν» που θέτει ο Ν. 2084/1992 στο εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται στους υπαλλήλους του ΟΤΕ, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠΟΤ), το οποίο μετονομάστηκε το 2008 σε Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΚΕΤΩ).

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

ΝΕΑ Σ.Σ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Π.Κ. 62/28.12.2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Στην Αθήνα σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ:
1. της «Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ)», που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο νόμιμα εξουσιοδοτημένος και
2. της «Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.κ. Σοφοκλή Ξυνή, Πρόεδρο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, ενώπιον του Μεσολαβητή Φώτη Κλαουδάτου, έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Στις διατάξεις αυτής της ρύθμισης υπάγονται όλοι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) όλης της χώρας (ημερήσια και εσπερινά).

ΝΕΑ Σ.Σ.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας Π.Κ. 61/28.12.2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας


Σήμερα την 18 Δεκεμβρίου 2009 ενώπιον της Μεσολαβητού κας Ελένης Κουτσιμπού οι υπογράφοντες εκ μέρους της εργατικής πλευράς η «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)», με έδρα την Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 13, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας και Λυκαβηττού 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Μιχαηλίδη (Πρόεδρο) συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.

Μετράνε όλες οι αποδείξεις από φέτος εκτός από ΔΕΚΟ και πολυτελή αγαθά.

Όλες οι αποδείξεις αγορών, εκτός από αυτές που αφορούν πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και αγορές καταναλωτικών ειδών που λειτουργούν ως τεκμήρια, όπως είναι η αγορά ΙΧ αυτοκινήτων, θα υπολογίζονται από φέτος, σύμφωνα με όσα ανέφεραν ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Ταμειακές μηχανές σε όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ομάδες.
Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η διασύνδεση του συνολικού ποσού των αποδείξεων με το αφορολόγητο όριο θα προκύψει από τη διαβούλευση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Επίσης, από την ίδια διαβούλευση θα προκύψει και η απόφαση για το πώς οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν τις αποδείξεις αυτές στην Εφορία και εάν θα πρέπει να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο στο οποίο θα αναγράφουν το ΑΦΜ του εμπόρου, τον αριθμό της απόδειξης, την ημερομηνία έκδοσης και το ποσό που κατέβαλαν, προκειμένου στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να προχωρούν στις διασταυρώσεις.
Πρόθεση, πάντως, του οικονομικού επιτελείου είναι να υπάρχουν ταμειακές μηχανές σε όλες σχεδόν τις επαγγελματικές ομάδες προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση των αποδείξεων.
Τα ίδια ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν σχετικά με το δανεισμό του δημοσίου ότι τουλάχιστον το 70% των δανειακών αναγκών του Δημοσίου θα αντληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2010 και ειδικότερα το 20% του ετήσιου δανεισμού το πρώτο τρίμηνο και το 50% το δεύτερο τρίμηνο.
Επίσης, ανέφεραν ότι οι λήξεις ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τον Ιανουάριο είναι περίπου 4 δισ. ευρώ και καλύπτονται σχεδόν από τα ταμειακά υπόλοιπα που υπάρχουν. Τέλος, οι ίδιοι άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει δανεισμός του Δημοσίου και σε ξένο νόμισμα (πλην ευρώ) όπως και από τις ασιατικές αγορές.

Πηγή Α.Π.Ε.Προσλήψεις με επιδότηση εισφορών.

Πρόγραμμα για άνεργους νέους έως 30 ετών .


Πριμ για πρόσληψη νέων ανέργων ηλικίας έως 30 ετών με επιδότηση έως και 100% (για τον πρώτο χρόνο) των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων προβλέπει νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση.

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

ΤΟ ΄10 ΝΑ΄ΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ!

Υγεία, έρωτας, αγάπη, δυνατές στιγμές, μουσική, ζωγραφική, βιβλία, υπομονή, ψυχραιμία, ζωντάνια, μουσική, φιλία, ευχαρίστηση, ταξίδια, χαρά, ζωή, ειρήνη, δουλειά...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!