Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2012 


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ
1.
Χωρίς προϋπηρεσία
Από 1/1/2008
30,40€
33,45€
Από 1/9/2008
31,32€
34,45€
Από 1/5/2009
33,04€
36,34€
Από 1/7/2011-30/6/2012
33,57€
36,92€
2.
Με 1 τριετία
Από 1/1/2008
31,52€
34,56€
Από 1/9/2008
32,47€
35,60€
Από 1/5/2009
34,25€
37,56€
Από 1/7/2011-30/6/2012
34,80€
38,16€
3.
Με 2 τριετίες
Από 1/1/2008
33,03€
36,07€
Από 1/9/2008
34,02€
37,16€
Από 1/5/2009
35,89€
39,20€
Από 1/7/2011-30/6/2012
36,46€
39,83€
4.
Με 3 τριετίες
Από 1/1/2008
34,52€
37,56€
Από 1/9/2008
35,56€
38,69€
Από 1/5/2009
37,51€
40,82€
Από 1/7/2011-30/6/2012
38,11€
41,47€
5.
Με 4 τριετίες
Από 1/1/2008
36,03€
39,07€
Από 1/9/2008
37,11€
40,25€
Από 1/5/2009
39,15€
42,46€
Από 1/7/2011-30/6/2012
39,78€
43,14€
6.
Με 5 τριετίες
Από 1/1/2008
37,53€
40,57€
Από 1/9/2008
38,66€
41,79€
Από 1/5/2009
40,78€
44,09€
Από 1/7/2011-30/6/2012
41,43€
44,80€
7.
Με 6 τριετίες
Από 1/1/2008
39,05€
42,09€
Από 1/9/2008
40,22€
43,35€
Από 1/5/2009
42,43€
45,74€
Από 1/7/2011-30/6/2012
43,11€
46,47€


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΑΠΟ 1/1/2008 - 30/6/2012 


Κατηγορία εργαζομένων και
χρόνια υπηρεσίας
ΑΓΑΜΟΙ
ΕΓΓΑΜΟΙ
1.
Χωρίς προϋπηρεσία
Από 1/1/2008
680,59€
748,65€
Από 1/9/2008
701,00€
771,11€
Από 1/5/2009
739,56€
813,52€
Από 1/7/2011-30/6/2012
751,39€
826,54€
2.
Με 1 τριετία
Από 1/1/2008
737,29€
805,35€
Από 1/9/2008
759,41€
829,51€
Από 1/5/2009
801,17€
875,13€
Από 1/7/2011-30/6/2012
813,99€
889,13€
3.
Με 2 τριετίες
Από 1/1/2008
804,31€
872,37€
Από 1/9/2008
828,44€
898,54€
Από 1/5/2009
874,01€
947,96€
Από 1/7/2011-30/6/2012
887,99€
963,13€
4.
Από 3 τριετίες και άνω
Από 1/1/2008
871,34€
939,40€
Από 1/9/2008
897,48€
967,58€
Από 1/5/2009
946,84€
1020,80€
Από 1/7/2011-30/6/2012
961,99€
1037,13€