Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Αυξήσεις σε... δόσεις στα «κλειδωμένα» - χαμηλότερα του 62ου και του 67ου - όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και σε εισφορές (π.χ. σε Ταμεία όπου οι παροχές στηρίζονται σε κοινωνικούς πόρους και στον ΟΓΑ) αλλά και νέες μειώσεις στις συντάξεις και στα προνοιακά επιδόματα, φέρνει το τρίτο Μνημόνιο.

Με βάση την τελική συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς, οι ανατροπές που θα γίνουν, κωδικοποιημένα, έχουν ως εξής:

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Οι νέες συντάξεις (όσες απονέμονται αναδρομικά από 1/1/2015) θα υπολογίζονται με βάση το ν. 3863/10 (αναλογία βασικής από την 1/1/2011+ποσό με τα ισχύοντα ανά ταμείο για το χρόνο ασφάλισης έως το 2010), η κατώτατη σύνταξη «πέφτει» κάτω από τα 486 ευρώ, ενώ το προνοιακό τμήμα για συντάξεις 15 - 20 ετών θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
«Ανοίγει» ο δρόμος για νέες περικοπές στις νέες συντάξεις με στόχο την εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ (1,7-1,8 δισ. ευρώ) το 2017. Το πρώτο «ψαλίδι» θα μπει από τον Οκτώβριο στις επικουρικές συντάξεις ελλείψει «δημοσιονομικού ισοδυνάμου» για τη μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και θα ακολουθήσουν μειώσεις στις κύριες συντάξεις σε όσα Ταμεία οι παροχές στηρίζονται σε κοινωνικούς πόρους (μετά τις 31 Οκτωβρίου θα «χάσουν» τουλάχιστον 850 εκατ. ευρώ). Τον Οκτώβριο θα γίνει η δεύτερη παρέμβαση στο Ασφαλιστικό με ενοποιήσεις Ταμείων, στενότερη σύνδεση των παροχών - συντάξεων με τις ασφαλιστικές εισφορές (για τους αυτοαπασχολούμενους θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα, ενώ θα αυξηθούν οι εισφορές για τους αγρότες) και «κούρεμα» των υψηλότερων συντάξεων (μέσω νέων εισφορών και όριο τα 1.000 ευρώ για κύρια + επικουρική, σύμφωνα με εκτιμήσεις).

ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ
Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη σταδιακή εξάλειψη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ασφαλισμένοι πριν από το 1993 που είχαν «κλειδώσει» δικαίωμα να «βγουν» στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη (αν δεν υπάρχουν 40 έτη ασφάλισης) και πριν από τα 67 (για πλήρη σύνταξη) θα επιβαρυνθούν, ανάλογα με την ηλικία τους, με επιπλέον 5-17 έτη.
Ασφαλισμένη που συμπληρώνει φέτος την ηλικία των 50 ετών και μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί, θα επιβαρυνθεί, από τη δημοσίευση του νέου νόμου, με επιπλέον 5 έτη τα οποία θα προσαυξάνονται, από το 2016 και μετά, κάθε χρόνο κατά 1,5-1,9 έτη έτσι ώστε το όριο συνταξιοδότησης να φτάσει το 2022 στα 67. Μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση για τους 55άρηδες και τους άνω των 60 ετών, όπως φαίνεται στους πίνακες.
Όπου δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης και σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης επιβάλλεται, πέραν του ήδη προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης (-6% κατ’ έτος) επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Ριζικές αλλαγές θα γίνουν από το 2016 στα προνοιακά επιδόματα. Θα προηγηθεί αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και σχέδιο εξοικονόμησης πόρων ύψους έως 0,5% του ΑΕΠ (περίπου 900 εκατ. ευρώ) προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με νέα αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στη αναδιάρθρωση που θα γίνει περιλαμβάνεται και η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ ξεκινώντας (τον Μάρτιο του 2016) με την περικοπή του 20% των «υψηλόμισθων» χαμηλοσυνταξιούχων.

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2015 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Με δεδομένη την επαναφορά της τρίμηνης μετενέργειας στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (αντί της εξάμηνης που ψηφίστηκε στις 2 Ιουλίου) η συμφωνία προβλέπει την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων με τους θεσμούς αλλά και με ανεξάρτητους φορείς και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για τη διαμόρφωση, έως το τέλος του 2015, νέου νόμου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις ομαδικές απολύσεις και την κήρυξη απεργιών με βάση τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές (και όχι κατ’ ανάγκην με όσα προβλέπουν οι μνημονιακοί νόμοι).


ΨΑΛΙΔΙ
Νέες περικοπές με στόχο την εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ (1,7-1,8 δισ. ευρώ) το 2017. Το πρώτο «ψαλίδι» θα μπει από τον Οκτώβριο στις επικουρικές συντάξεις ελλείψει «δημοσιονομικού ισοδυνάμου» για τη μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και θα ακολουθήσουν μειώσεις στις κύριες συντάξεις σε όσα Ταμεία οι παροχές στηρίζονται σε κοινωνικούς
πόρους.

Ακολουθεί πίνακας με την αύξηση των ορίων ηλικίας  συνταξιοδότησης:


ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ