Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΟΑΕΔ: Αίτηση συμμετοχής 27.948 ανέργων στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σήμερα στις 12-11-2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3.    εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4.    εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
5.    άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα. Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ.

Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Σύνταξη ακόμα και στα 50 για δημόσιους υπαλλήλους - Ποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011-2012 {σχετικός πίνακας}

Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι του Δημοσίου, αλλά και όσοι άντρες θεμελίωσαν δικαίωμα τη διετία 2011-2012, αφού θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων που επιτρέπουν την «έξοδο» ακόμα και στους 50άρηδες, αρκεί να συμπληρώσουν 25ετία μέχρι το τέλος της περσινής χρονιάς.
Τυχεροί είναι όσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982, καθώς μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για τους ασφαλισμένους από το 1983 έως και το 1992 απαιτείται η 35ετία, αλλά και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Συγκεκριμένα, για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010, σύνταξη καταβάλλεται με 35ετία σε ηλικία 58 ετών. Ωστόσο, σταδιακά αυξάνονται τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας και από φέτος απαιτούνται 40 χρόνια δουλειάς και το 62ο έτος.
Για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 το όριο ηλικίας εξαρτάται άμεσα από το έτος που συμπληρώνεται η 25ετία.

Τι ισχύει για τις γυναίκες:
Για τις γυναίκες ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν αν το δικαίωμα κλείδωσε μέχρι το τέλος του 2010, με πλήρη σύνταξη να δίνεται στα 60 και μειωμένη στα 55.
Τη διετία 2011-2012 προβλέπεται η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας τόσο για πλήρη όσο και για μειωμένη σύνταξη. Ετσι, το 2011 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 61 (μειωμένη στα 56) και το 2012 στα 63 (μειωμένη στα 58).
Ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για όσες γυναίκες ξεκίνησαν να εργάζονται στο Δημόσιο πριν από το 1983 και είναι έγγαμες ή μητέρες Εφόσον είχαν συμπληρώσει 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

Για όσες μητέρες ανηλίκων ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992, προβλέπεται πως μέχρι το τέλος του 2010 δίνεται σύνταξη με 25ετία σε ηλικία 50 ετών.
Το 2011 το όριο πάει στα 52, το 2012 στα 55 και από φέτος μπαίνει τέλος στο ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης των μητέρων.