Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ανακοίνωσε ο Ο.Α.Ε.Δ.


Την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε βασικές δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 22.000.000 ευρώ, θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Σημειώνεται ότι καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ο.Α.Ε.Δ., της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης:   http://www.voucher.gov.gr/  Επίσης και στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.:  http://www.oaed.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου