Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων και αύξηση προσλήψεων τον Απρίλιο λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Η μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά -1,4%, η μείωση  των νέων αιτήσεων για  επιδότηση κατά –29%, η μείωση των απολύσεων κατά -13% και η αύξηση των προσλήψεων κατά 37% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τον Ο.Α.Ε.Δ. Συγκεκριμένα, στα 704.818 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. κατά το μήνα Απρίλιο. Από αυτά 311.430 είναι άνδρες (ποσοστό 44,19%) και 393.388 είναι γυναίκες (ποσοστό 55,81%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά –1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,49%)  των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,02%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,48)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,87%)  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το (38,99%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το (13,86%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,29%). Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (92,01%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (6,51%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το (1,48%).
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 283.995 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά 21.957 άτομα, ποσοστό –7,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο.  Από   το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 64,07% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 19,73% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 8,86% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι και το 7,03% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 71.655, αυξημένες κατά 37% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (52.332).  Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 19.292 (μειωμένες κατά –17,25% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 16.019 (μειωμένες κατά –7,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 18.801 (μειωμένες κατά –1,46% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 35.311, το 45,37% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο     κατά –13% από τον προηγούμενο μήνα  Μάρτιο (40.672).
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 17.543 έναντι –7.419 τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο. 
Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του Ο.Α.Ε.Δ. για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα Απρίλιο  του 2011.

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων  για τον μήνα Απρίλιο 2011 ανήλθε σε 704.818 άτομα. Από αυτά 257.102 (36,48%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 447.716 (63,52%)  είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 33,64% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 20,73%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 311.430 είναι άνδρες (ποσοστό 44,19%) και οι 393.388 είναι γυναίκες (ποσοστό 55,81%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών  το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 440.461 άτομα, (ποσοστό 62,49%) , στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 197.507 άτομα, (ποσοστό 28,02%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 66.850 άτομα (ποσοστό  9,48)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 323.274 άτομα, (ποσοστό 45,87%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 274.776 άτομα, (ποσοστό 38,99%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 97.694 άτομα, (ποσοστό  13,86%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 9.074 άτομα, (ποσοστό 1,29%).
Στους Έλληνες Υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 648.482 άτομα, (ποσοστό 92,01%), στους Υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 45.880 άτομα, (ποσοστό 6,51%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 10.456 άτομα, (ποσοστό 1,48%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Απρίλιο 2010) καταγράφηκαν:
  • Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 9.857 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή –1,4% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί  στην  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-16,25%), και αύξηση κατά 105.090 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 17,52% από τον Απρίλιο του 2010.
  • Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 5.573 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 2,22% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στη Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (4,50%) και αύξηση κατά 70.344 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 37,67% από τον Απρίλιο του 2010.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Απρίλιο 2011 ανήλθε σε 111.109 άτομα, από τα οποία 36.658 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 74.451 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Απρίλιο  ανέρχεται σε 283.995 άτομα. Από αυτά 181.942  (ποσοστό 64,07%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 56.039 (ποσοστό 19,73%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 25.157 (ποσοστό 8,86%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 19.956 (ποσοστό 7,03%) είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, 735 (ποσοστό 0,26%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι και 166 (ποσοστό 0,06%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  220.741 άτομα.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Απρίλιο 2010) καταγράφηκαν:
  • Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 21.957 άτομα και αύξηση κατά 41.887 άτομα από τον Απρίλιο του 2010.
  • Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών  επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 6.134 άτομα και αύξηση κατά 31.190 άτομα από τον Απρίλιο του 2010.
  • Μείωση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  28.091 άτομα και αύξηση κατά 10.697 άτομα από τον Απρίλιο  του 2010.
  • Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 21.240 άτομα και αύξηση κατά 39.872 άτομα από τον Απρίλιο του 2010. 

Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Απρίλιο ανέρχονται σε 71.655, αυξημένες κατά 37% από τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο (52.332) και  μειωμένες κατά –13,77% σχετικά με τον Απρίλιο του 2010 (83.102).
Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Απρίλιο ανέρχονται σε 19.292, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 4.021 άτομα.
Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου  στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Απρίλιο ανέρχονται σε 16.019, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 1.340 άτομα.  
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 35.311, το 45,37% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά  -3,19% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010 (36.473) και μειωμένο κατά -13% από τον προηγούμενο μήνα  Μάρτιο(40.672).
Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα  Απρίλιο ανέρχονται σε 18.801 μειωμένες κατά –19,41% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010 (23.330) και  μειωμένες κατά –1,46% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (19.079). 
Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - ανέρχονται σε 17.543 έναντι –7.419 τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο. 

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, στην ιστοσελίδα: www.oaed.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου