Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.


Πρόκειται για πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει σχέδια δράσης τα οποία αφορούν στη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας οκτώ κατηγοριών Κοινωνικών Δομών (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ανοικτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, τράπεζες χρόνου, δημοτικοί λαχανόκηποι, υπνωτήρια, δομή παροχής συσσιτίων και γραφεία διαμεσολάβησης).
Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργήσουν στους Δήμους όλης της χώρας με πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους. Ειδικότερα, για το λεκανοπέδιο Αττικής, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για όμορους Δήμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν αθροιστικά πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους.
Για τη λειτουργία των 300 περίπου Δομών που αναμένεται να συσταθούν, θα δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών για διάστημα 24 μηνών.
Δικαίωμα υποβολής Σχεδίων Δράσης έχουν Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, όπως:
α) σωματεία
β) Ιδρύματα
γ) Εταιρίες Αστικού Δικαίου
δ) Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
ε) Επαγγελματικές Ενώσεις που ως Δικαιούχοι θα έχουν τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του Σχεδίου Δράσης,
Οι Δικαιούχοι φορείς συμπράττουν με:
α) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
β) νομικά πρόσωπα δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.


Πηγή: Ναυτεμπορική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου