Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ από τον υπουργό Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδο το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό, το οποίο θα πάρει αμέσως μετά το δρόμο για την ψήφισή του στη Βουλή.


Όπως προβλέπεται στο προσχέδιο:

∙ Θεσπίζεται βασική σύνταξη 360 ευρώ. Η σύνταξη αυτή δίδεται ανεξάρτητα αν ο συνταξιούχος έχει έστω και ένα ένσημο και με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει σήμερα ο ΟΓΑ (5.000 ευρώ κατά άτομο, 10.000 ευρώ ανά οικογένεια).
∙ Ανταποδοτική σύνταξη, δηλ. η σχέση της σύνταξης με τις καταβαλλόμενες εισφορές και το χρόνο εργασίας.

Το σύστημα αρχίζει - όπως και αυτό της βασικής σύνταξης - να εφαρμόζεται από το 2018.
 Στην αρχή υπολογίζονται τα χρόνια του εργασιακού βίου από το 2013 και προστίθεται κάθε έτος, το οποίο περνά αυτομάτως στους σχετικούς υπολογισμούς, με στόχο να φθάσουμε το 2030 στα 17 χρόνια και με προοπτική να καλυφθεί το σύνολο του εργασιακού βίου.
Ο χρόνος εργασίας διαιρείται σε τριετίες, η δε τελευταία, από τα 36 και μετά, έχει μεταβαλλόμενους συντελεστές ανά έτος, ούτως ώστε να δημιουργείται κίνητρο παραμονής έως τα 40 χρόνια στην εργασία.

Όλες οι δομικές αλλαγές του ασφαλιστικού – Βασικά του σημεία

Βασική σύνταξη, μπόνους για την παραμονή στην εργασία μετά τα 37 έτη, ενιαίο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης από το 2013 είναι μερικές από τις δομικές παρεμβάσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση στο ασφαλιστικό με το σχέδιο νόμου,

Tα βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού είναι:
1. Ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων.
2. Νέα δομή σύνταξης.
3. Ενιαίος φορέας Π.Φ.Υ. στο πλαίσιο Εθνικού συστήματος υγείας.
4. Ενοποίηση φορέων κύριας ασφάλισης.

1. Ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων
Από 1.1.2018 σταδιακά βάση υπολογισμού καθίσταται το σύνολο του εργασιακού βίου με έτος - βάση το 2013.
Από το 2.013 εφαρμόζεται νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους.
Από 1.1.2013 η ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α.

2. Νέα μορφή σύνταξης
Καθιερώνονται δύο παράλληλοι τύποι σύνταξης, η βασική και η αναλογική.
Σε ό, τι αφορά τη βασική σύνταξη, ορίζεται στα 360 € μηνιαίως και χρηματοδοτείται από το 2018 από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ καλύπτει και τους ανασφάλιστους άνω των 65 ετών.
Η αναλογική σύνταξη είναι το ποσό σύνταξης που προκύπτει από την αναλογική σχέση εισφορών - ασφαλιστικού βίου και καταβάλλεται από τους Φ.Κ.Α με τη συνταξιοδότηση μαζί με τη βασική σύνταξη.
Στην αρχή υπολογίζονται τα χρόνια του εργασιακού βίου από το 2013 και προστίθεται κάθε έτος, το οποίο περνά αυτομάτως στους σχετικούς υπολογισμούς, με στόχο να φθάσουμε το 2030 στα 17 χρόνια και με προοπτική να καλυφθεί το σύνολο του εργασιακού βίου.
Ο χρόνος εργασίας χωρίζεται σε τριετίες, η δε τελευταία, από τα 36 και μετά, έχει μεταβαλλόμενους συντελεστές ανά έτος, ούτως ώστε να δημιουργείται κίνητρο παραμονής έως τα 40 χρόνια στην εργασία.

Παραδείγματα: Ι.Κ.Α.
α. Συντάξιμες Αποδοχές: 775 Ευρώ 30 χρόνια

Ισχύον: 495,7 ευρώ Νέο: 529,7 ευρώ (+6,86%)

β. Συντάξιμες Αποδοχές: 1050 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον 525 ευρώ Νέο: 566 ευρώ (+7,9%)

γ. Συντάξιμες Αποδοχές: 1100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 735 Ευρώ Νέο: 788 Ευρώ (+7,2%)

δ. Συντάξιμες Αποδοχές: 1650 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1071 Ευρώ (-7,2%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 1650 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1293 Ευρώ (+12%)
__________________________________________

ε. Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1050 ευρώ Νέο: 946 Ευρώ (-9,8%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 37 χρόνια
Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1476 Ευρώ (0,4%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1665 Ευρώ (+13,3%)
___________________________________________

στ. Συντάξιμες Αποδοχές: 2500 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1250 ευρώ Νέο: 1108 Ευρώ (-11,3%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 30 χρόνια
Ισχύον: 1500 ευρώ Νέο: 1346 Ευρώ (-10,2%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1627 Ευρώ (-7%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1986 Ευρώ (+13,5%)
__________________________________________

ζ. Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1800 ευρώ Νέο: 1583 Ευρώ (-12%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2355 Ευρώ (-6,5%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2773 Ευρώ (+10%)
__________________________________________

Ο.Α.Ε.Ε.
15 ΕΤΗ   486,26 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ     (+) 506,23 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
25 ΕΤΗ   669,28 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ     (+) 700,25 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
30 ΕΤΗ   871,46 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ      (-) 837,87 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
32 ΕΤΗ   954,30 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ           (-) 900 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
35 ΕΤΗ 1078,56 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ      (-) 997,35 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
37 ΕΤΗ 1.078,56 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ       1,079,25 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
38 ΕΤΗ 1,078,56 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (+) 1.116,55 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
39 ΕΤΗ 1,078,56 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  (+) 1153,86 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
40 ΕΤΗ 1.078,56 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (+) 1.193.36 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
__________________________________________

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Το γενικό όριο συνταξιοδότησης παραμένει αμετάβλητο στα 65 έτη, ενώ αυστηροποίουνται και διευρύνονται οι «ποινές» για πρόωρη συνταξιοδότηση.
Επιπλέον, αυξάνονται κατά τις προβλέψεις προηγούμενων νόμων επιμέρους όρια συνταξιοδότησης ειδικών κατηγοριών, καταργούνται τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και εισάγεται από το 2020 μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής του γενικού ορίου ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής και κατά το 1 / 3 της μεταβολής αυτού ανά 10ετία.

3. Διαχωρισμός υπηρεσιών υγείας
Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας των φορέων κοινωνικής Ασφάλισης και των ταμείων θα λειτουργήσουν σε ενιαίο πλαίσιο για την καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει πιλοτικά από το α 'εξάμηνο 2011.

4. Ενοποίηση φορέων κύριας ασφάλισης
Από 1.1.2018 οι κλάδοι κύριας ασφάλισης ενοποιούνται σε τρεις, μισθωτών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων. Σχετικές αναλογιστικές μελέτες θα εκπονηθούν έως 31.12.2015.
Παράλληλα, από το 2013 οι νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.

Ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις
Στο προσχέδιο προβλέπονται ακόμη μια σειρά από ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
* Αναπροσαρμογή λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
* Αλλαγή πλαισίου αναπηρικών συντάξεων.
* Ενιαίοι κανόνες εργασίας συνταξιούχων.
* Καθιέρωση εργόσημου για απασχόληση οικιακών βοηθών, εργατών γης κ.λπ.
* 35ετής παραμονή στη χώρα για χορήγηση βασικής σύνταξης.

Μέτρα εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος
Στο σχετικό νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης μέτρα εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος στα οποία περιλαμβάνονται:
* Διαχείριση περιουσίας ασφαλιστικών ταμείων από Τ.τ.Ε. και ΑΕΔΑΚ ΦΚΑ
* Κέντρα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων.
* Ενιαίο κέντρο ελέγχου συντάξεων.
* Διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών.
* Πάγια ρύθμιση οφειλών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου