Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για ασφαλιστικά ζητήματα


Τις προτάσεις της για ασφαλιστικά ζητήματα κατέθεσε η ΓΣΕΒΕΕ στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον υπουργό Οικονομικών, μετά από δίμηνη διαβούλευση με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη και τον διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Γ. Βουδούρη για τα ακόλουθα θέματα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις της αφορούν μεταξύ άλλων τη ρεαλιστική ρύθμιση οφειλών ΟΑΕΕ και ΙΚΑ, τη μείωση εισφορών σε συνεπείς ασφαλισμένους, την αποποινικοποίηση της μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Ακολουθεί η σύνοψη με τα βασικά σημεία της επιστολής.

"Προκειμένου να μην φαλκιδευτεί η βιωσιμότητά του ΟΑΕΕ, αλλά και για να μην δημιουργηθεί στα επόμενα χρόνια εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα από χιλιάδες ανασφάλιστους επαγγελματίες, η ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει ένα ρεαλιστικό και ορθολογικό πλαίσιο προτάσεων για τα χρέη των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, αλλά και για τις εκκρεμείς υποθέσεις προς το ΙΚΑ. Ειδικότερα:
• Διαχωρισμό παλαιότερων οφειλών από την τρέχουσα εισφορά του ασφαλισμένου, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να πληρώνει τουλάχιστον την τρέχουσα εισφορά, να θεωρείται έτσι ασφαλιστικά ενήμερος και να συνεχίζει να διατηρεί δικαίωμα στις ιατροφαρμακευτικές παροχές. Η παλαιά οφειλή δεν διαγράφεται.
• Ρύθμιση των παλαιών οφειλών μέσω διμηνιαίων δόσεων, που δεν θα υπερβαίνουν το 15% της τρέχουσας εισφοράς και θα εμφανίζονται διακριτά στην ταχυπληρωμή. Σε περίπτωση μη ένταξης στη ρύθμιση να δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης της παλαιάς οφειλής (με δεδομένο ότι θα πληρώνεται η τρέχουσα), όταν ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης, είτε με δόσεις, είτε μέσω εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, είτε μέσω παρακράτησης μέρους της καταβαλλόμενης σύνταξης για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 5 έτη.
• Διακανονισμός του ατομικού ασφαλιστικού χρέους (οφειλών) για τις αδρανείς επιχειρήσεις, με αφαίρεση μέρους του οφειλόμενου ποσού. Στην περίπτωση αυτή φυσικά θα υπάρχει και σχετική απομείωση της σύνταξης. Ανάλογη μεταχείριση και για οφειλές συνταξιούχων άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίοι για ένα μικρό διάστημα μετά τη συνταξιοδότησή τους άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα (δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα στον ΟΑΕΕ).
• Αναφορικά με οφειλές στο ΙΚΑ: α) ποσοστιαία επιβάρυνση στις τρέχουσες μηνιαίες υποχρεώσεις για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, β) έκπτωση στους εργοδότες που είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επί μία τριετία, γ) αλλά και σε αυτούς που μέσω τραπεζικού λογαριασμού με την κατάθεση της μηνιαίας μισθολογικής κατάστασης εξοφλούν τις υποχρεώσεις ΙΚΑ και ΦΜΥ. Απόλυτα προαιρετική η δυνατότητα και για πληρωμή της μισθοδοσίας.
• Είναι ακόμη αναγκαίο να δοθεί στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ η δυνατότητα ελέγχου, μέσω του TAXIS, της εισοδηματικής κατάστασης ιδίως των μεγαλύτερων οφειλετών για ποσά άνω των 40.000€ και με εισοδηματικό κριτήριο άνω των 40.000€.
• Μείωση για μία διετία κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΑΕΕ, τουλάχιστον για τους συνεπείς ασφαλισμένους. Το 2011 και το 2012 είναι ιδιαίτερα κρίσιμες χρονιές για τους επιχειρηματίες.
• Επιβολή “επασφάλιστρου” σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις, με σχέση ιδιωτικού δικαίου, της τάξης 1‰ επί του τζίρου και για όλες τις εταιρικές μορφές (ατομικές, ΟΕ, ΑΕ, κλπ), προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά ο ΟΑΕΕ και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Πρόσθετο κίνητρο για την δημιουργία και διατήρηση επιχείρησης αποτελεί η ύπαρξη ενός υγιούς Οργανισμού Ασφάλισης.
• Αποποινικοποίηση της πράξης της μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ.
• Αποκατάσταση της ισονομίας σε σχέση με τα άλλα Ταμεία που αφορά στους όρους συνταξιοδότησης για τους προ του 1983 ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ.
• Τακτική διμηνιαία παροχή πληροφόρησης του επιχειρηματία για διάφορα ζητήματα (πχ. ασφαλιστικά, εργασιακά, προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, αδειοδοσία, νέες νομοθετικές ρυθμίσεις κλπ), μέσω συνοδευτικού εντύπου με τη διμηνιαία αποστολή ταχυπληρωμών του ΟΑΕΕ.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου