Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Πέντε νέα προγράμματα για 100.000 άνεργους από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Με πέντε νέα προγράμματα που θα ενεργοποιηθούν μέσα στο 2011 και τριάντα δράσεις που ήδη υλοποιούνται, ο ΟΑΕΔ επιχειρεί να ενισχύσει την απασχόληση.
Να παρέμβει στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την απασχόληση, περιορίζοντας τις απολύσεις και επιδοτώντας τη διατήρηση θέσεων εργασίας επιχειρεί ο ΟΑΕΔ, με πέντε νέα προγράμματα που θα εφαρμοστούν μέσα στο 2011 και αναμένεται να ωφελήσουν 100.000 εργαζόμενους ή άνεργους.

Τα προγράμματα αυτά θα «τρέξουν» παράλληλα με τις 30 δράσεις, με προϋπολογισμό ύψους 2,7 δισ. ευρώ, που υλοποιούνται ήδη και εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση τους θα έχουν ωφεληθεί 800.000 άτομα.

Μέχρι τώρα τα εφαρμοζόμενα προγράμματα έχουν αποδώσει τα εξής:
• Τη διατήρηση 282.000 θέσεων εργασίας,
• Την ένταξη περισσότερο από 58.000 ανέργων σε θέσεις εργασίας ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας,
• Τη διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό κατά 54.000 θέσεις εργασίας,
• Τη φοίτηση - στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νέων - 11.500 σπουδαστών σε 52 Σχολές Μαθητείας και 2.600 σπουδαστών σε 31 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Επιπλέον, το επόμενο διάστημα αναμένεται η κατάρτιση περίπου 125.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις και σχεδόν 35.000 εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέσω της χρηματοδότησης του ΛΑΕΚ, καθώς και η επαγγελματική κατάρτιση περίπου 65.000 εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων.

Τα νέα προγράμματα:
Μέσα στο 2011 σταδιακά θα ενεργοποιηθούν τα εξής προγράμματα:
1. «Επιταγή Επανένταξης» με μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης για 10.000 ανέργους,
2. Απασχόλησης 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
3. Διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε τουριστικές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011 και διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών,
4. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
5. Απασχόλησης απόφοιτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που το πρόγραμμα σπουδών τους εμπεριέχει θεωρητική εκπαίδευση στο σχολείο και θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση σε εργοδότες, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Ταυτόχρονα, ο ΟΑΕΔ θα συμμετάσχει στην εφαρμογή των Τοπικών Ολοκληρωμένων Δράσεων Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας.

Οι δράσεις που υλοποιούνται:
Από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα ο Οργανισμός έχει ενεργοποιήσει τριάντα επιμέρους δράσεις απασχόλησης και εκπαίδευσης που εντάσσονται σε πέντε άξονες:
1. Διατήρηση θέσεων εργασίας και Προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων: Εφαρμόζονται έντεκα (11) προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1,3 δισ. ευρώ. Στοχεύουν στη διατήρηση 410.000 θέσεων εργασίας, στην επαγγελματική εκπαίδευση 223.000 εργαζομένων και στη δημιουργία 70.000 ευκαιριών εργασίας στον τουριστικό τομέα.
2. Ένταξη και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για οκτώ (8) προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 975 εκατ. ευρώ, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία για πάνω από 90.000 ευκαιρίες εργασίας για ανέργους.
3. Προώθηση της επιχειρηματικότητας των ανέργων. Τρία (3) προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 282 εκατ. ευρώ. Μέσω των προγραμμάτων αυτών δημιουργούνται πάνω από 12.500 ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για ανέργους.
4. Ενίσχυση ατόμων με Αναπηρία και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: Πέντε (5) προγράμματα, εκ των οποίων τα δύο (2), με προϋπολογισμό 53,2 εκατ. ευρώ, δημιουργούν συνολικά πάνω από 3.000 ευκαιριών εργασίας και επιχειρηματικότητας, για άτομα που ανήκουν σε εξαιρετικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα άλλα τρία (3) προγράμματα αφορούν την Επαγγελματική Κατάρτιση 282 Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με προϋπολογισμό πάνω από 2,1 εκατ. ευρώ.
5. Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Νέων: Πρόκειται για δυο (2) προγράμματα εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη δημιουργία 16.000 ευκαιριών επαγγελματικής εκπαίδευσης και απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου