Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Η επίσχεση εργασίας από τον εργαζόμενο είναι παράνομη, όταν δεν γίνεται μέσα στο πλαίσιο των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα).

Αυτό υπογραμμίζεται σε απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι ασκήθηκε παράνομα η επίσχεση εργασίας που έκαναν τέσσερις εργαζόμενοι σε ανώνυμη εταιρεία κατασκευής λεβήτων και ηλιακών θερμοσιφώνων στις Σέρρες.

Και τούτο, διότι η ανώνυμη εταιρεία καθυστέρησε για πρώτη φορά την πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους και αυτό συνέβη λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του εργοδότη.

Όπως διευκρινίζεται, ειδικότερα, στην απόφαση, κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, δηλαδή μπορεί να απέχει από την εργασία του έως ότου ο εργοδότης του εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει προς αυτόν.

Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, παύει να εργάζεται και ο εργοδότης του έχει την υποχρέωση για όσο διάστημα δεν ικανοποιεί τα νόμιμα αιτήματά του (καταβολή δεδουλευμένων, δώρων, επιδομάτων) να τον πληρώνει σα να εργαζόταν κανονικά.

Όμως, η επίσχεση πρέπει να γίνεται εντός του πλαισίου των προαναφερθέντων ορίων, που επιβάλλει ο Αστικός Κώδικας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εργαζόμενοι στην Α.Ε., που απασχολούνταν με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, άσκησαν το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας, επειδή η εταιρεία δεν κατέβαλε τις συμφωνημένες αποδοχές των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2003.

Ο Άρειος Πάγος και το Εφετείο έκριναν ότι η σχετική επίσχεση ήταν "καταχρηστική, καθώς υπερβαίνει προφανώς τους κανόνες που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος" Σύμφωνα, επίσης, με την αρεοπαγιτική απόφαση (2253/2009):

- Η επίσχεση ασκήθηκε παράνομα, αφού η ανώνυμη εταιρεία καθυστέρησε για πρώτη φορά την πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους (για τους δύο αυτούς μήνες). Η καθυστέρηση οφειλόταν στο ότι ο ιδρυτής της εταιρείας, που είχε και την ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλεύθηκε σε κρατικό νοσοκομείο των Σερρών, κάτι που είχε ως συνέπεια την παροδική πτώση των εργασιών και των κερδών της εταιρείας.

- Μάλιστα, προσέφυγαν στην Επιθεώρηση Εργασίας των Σερρών, καταγγέλλοντας το γεγονός μη καταβολής των δεδουλευμένων δύο μηνών, αλλά προσέθεσαν αόριστα ότι διεκδικούν διαφορές αποδοχών, δώρων, επιδομάτων, κ.λπ., χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένα ποσά. (στην απόφαση του Αρείου Πάγου οι διαφορές αυτές χαρακτηρίζονται αβάσιμες).

- Οι εργαζόμενοι άσκησαν το δικαίωμα επίσχεσης χωρίς να ενημερώσουν την εταιρεία, ώστε να τις δώσουν τον εύλογο χρόνο να τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα ή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης από την απουσία των τεσσάρων εργαζομένων. Η μη ενημέρωση αυτή της ΑΕ προκάλεσε ζημιά στην επιχείρηση, καθώς μάλιστα διόγκωσε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

- Η ΑΕ είχε ασφαλίσει σε ιδιωτική εταιρεία το προσωπικό και είχε χορηγήσει κινητό τηλέφωνο, που το πλήρωσε η ίδια, σε όσους έκαναν εξωτερικές εργασίες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου